"Eğitim Sisteminde Stratejik Yönetim Yaklaşımı: Stratejik Eğitim Sistemi (SES) Model Önerisi", Mehmet Kapusızoğlu, Selma Karatepe, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
Mehmet Kapusızoğlu
Bildiri
"Katılımcı Demokrasi Açısından Twitter Özelinde SosyalMedya: 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği ReferandumSüreci", Mehmet Kapusızoğlu, Mehmet Nazım Uygur, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
Mehmet Kapusızoğlu
Bildiri
"Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Mültecilere İlişkin Algıları: Bayburt Üniversitesi Örneği", Hayriye Şengün, Mehmet Kapusızoğlu, (28.09.2017-30.09.2017), Kaysem 11, 2017
Mehmet Kapusızoğlu
Bildiri
"Eğitim Sisteminde Stratejik Yönetim Yaklaşımı: Stratejik Eğitim Sistemi (SES) Model Önerisi", Selma Karatepe, Mehmet Kapusızoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
Mehmet Kapusızoğlu
Bildiri
"İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİLERİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Mehmet Kapusızoğlu, Hayriye Şengün, Füsun Çelebi Boz, International Journal of Academic Value Studies(javstudies), 2017
Mehmet Kapusızoğlu
Makale
"BASILI FATURA VE E-FATURA UYGULAMALARININ DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ , BAYBURT İLİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", İbrahim Köksal, Aydoğan Dursun, (03.05.2018-05.05.2018), Isabmer Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Aydoğan Dursun
Bildiri
"TÜRKİYE’DE TARIM, SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİNDEMEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Kerem Karabulut, İlyas Kays İmamoğlu, Muhammet Daştan, Elif Akkaş (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomiaraştırmaları Sempozyumu, 2018
İlyas Kays İmamoğlu
Bildiri
"İHRACAT VE YENİLİK İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİRPANEL VERİ ANALİZİ (2007-2015)", Menşure Kolçak, İlyas Kays İmamoğlu, Muhammet Daştan, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomiaraştırmaları Sempozyumu, 2018
İlyas Kays İmamoğlu
Bildiri
"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ YETKİNLİKLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ", Hüseyin Coşkun, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Hüseyin Coşkun
Bildiri
"BİST’TE İŞLEM GÖREN SİGORTA İŞLETMELERİ ÜZERİNE TOPSİS VE KÜMELEME ANALİZİ", Bahar Kandemir, Hüseyin Coşkun, Hatice Yalman Koşunalp, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Hüseyin Coşkun
Bildiri
Daha Fazla Sonuç