"STANDART OLMAYAN BÜYÜME KOŞULLU DENKLEMLERİN MÜHENDİSLİKTEKİ UYGULAMALARI",

Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, Engineering Sciences, 2018


Ebubekir Akkoyunlu
Makale
"Üçüz Açık Hipotezi: Teori ve Literatür Araştırması", İlyas Kays İmamoğlu, Hüseyin Coşkun, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
Hüseyin Coşkun
Bildiri
"İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğin Testi: Türkiye İçin Bir Nedensellik Analizi (2006-2017)", İlyas Kays İmamoğlu, Hüseyin Coşkun, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
Hüseyin Coşkun
Bildiri
"Bölüm Bşk."
Hami Ünlü
Yöneticilik
"Mesleki Deneyim", Önlisans, Türkçe, 6
Hami Ünlü
Ders
"Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Konuk Giriş ve Çıkış İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"‘Uzak’ Şehirlerde Üniversite, Kent Kimliği ve Kentsel Algı İlişkisi: Bayburt İli Örneği", Mete Yusuf Ustabulut, Savaş Keskin, (09.04.2018-11.04.2018), 1st International Congress on New Horizons in Education And Social Sciences, 2018
Savaş Keskin
Bildiri
"Reklam Gerçeğinin Dijital Failleri Olarak ’xxEfekt Kimlikler’xx: Turkcell’xxin ’xxEmocan’xxları Üzerinden Bir Kimlik Okuması", Savaş Keskin, Global Media Jounal Turkish Edition, 2018
Savaş Keskin
Makale
"BİST’xxTE İŞLEM GÖREN TÜRK BANKALARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE 2017 YILI GÖRECE ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ", Fatma Betül Karaca, Tuba Özkan, Aslan Gülcü, Ukbk, 2018
Fatma Betül Karaca
Makale
Daha Fazla Sonuç