"Görsel Teoremler Üzerine Matematik Öğretmenleriyle Nitel Bir Çalışma", Yaşar Akkan, Pınar Akkan, Mesut Öztürk, Ümit Demir, Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 2018
Ümit Demir
Makale
"GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN TÜREV KONUSUNUN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİMİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 27.12.2017-27.10.2018, 2680 TÜRK LİRASI
Ebubekir Akkoyunlu
Proje
"Realistic Mathematics Education and Derivative Learning Opinions of 12th Grade Students about Realistic Mathematics Education and Derivative", Rabil Ayazoğlu, Ebubekir Akkoyunlu, Mesut Öztürk, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education (ıcmme-2018), 2018
Ebubekir Akkoyunlu
Bildiri
"Multiple Small Solutions For p-Schrödinger- Kirchhoff Equations Via Genus Theory", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education (ıcmme-2018), 2018
Ebubekir Akkoyunlu
Bildiri
"THE MATHEMATICAL MODELLING IN THE SOLOW GROWTH THEORY", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, (03.05.2018-05.05.2018), International Symposium of Applied Business Management And Economy Researches (ısabmer 2018), 2018
Ebubekir Akkoyunlu
Bildiri
"The Effect of Realistic Mathematics Education on the Academic Achievement and Attitudes of the 12th Grade Students on Derivative", Rabil Ayazoğlu, Mesut Öztürk, Ebubekir Akkoyunlu, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education (ıcmme-2018), 2018
Ebubekir Akkoyunlu
Bildiri
"Boundedness And Convergence Properties For A Class Of Kantorovich-Type Operators In Variable Exponent Lebesgue Spaces", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education(ıcmme-2018), 2018
Ebubekir Akkoyunlu
Bildiri
"ON THE SUB-SUPERSOLUTION PRINCIPLE FOR p(x)-LAPLACIAN EQUATIONS", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, Gulf Journal of Mathematics, 2018
Ebubekir Akkoyunlu
Makale
"KADIN YOKSULLUĞUNU AZALTMADA KIRSAL TURİZMİN ETKİSİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
Emine Taş
Bildiri
"YÖRESEL ÜRÜNLERİN TURİZM PAZARLAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
Emine Taş
Bildiri
Daha Fazla Sonuç