"Wittgenstein ve Yasal Söylem Alanı", Fatih Duman, Şeyda Buşra Atalan, (03.05.2018-05.05.2018), International Symposium of Applied Business Management And Economics Researches (ısabmer), 2018
Şeyda Büşra Atalan
Bildiri
"”İslamcı İdeolojide Demokrasi Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme -A Critical Analysis on the Concept of Democracy in Islamist Ideology”, Fatih Duman Şeyda Büşra Atalan (2016), ICOMEP , International Congress of Management Economy and Policy, Proceedings Book, 26-27 Kasım, İstanbul.", Fatih Duman, Şeyda Buşra Atalan, (26.11.2016-27.11.2016), Icomep, International Congress of Management Economy And Policy, 2016
Şeyda Büşra Atalan
Bildiri
"Burma’xxnın Rohingya’xxdaki Eylemlerinin Soykırım Açısından İncelenmesi", Ebru Esen, Enver Bozkurt, (03.05.2018-05.05.2018), İsabmer, 2018
Ebru Esen
Bildiri
"Necip Fazıl’ın Siyasal Düşünüşünde Batı ve Komünizm", Mustafa Çağatay Okutan, Elif Kaldırımoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Elif Kaldırımoğlu Türkoğlu
Bildiri
"Kamu Yönetimi Ansiklopedisi", Siyaset, ASTANA YAYINLARI, Yasemin Mamur Işıkçı, 667-672, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü
Elif Kaldırımoğlu Türkoğlu
Kitap
"Sistemi Meşrulaştırmanın İdeolojiler Üzerindeki Hafifletici Fonksiyonu: LGBT", Şeyda Buşra Atalan, (02.11.2019), Siyasi İlimler Türk Derneği XVII. Lisansüstü Konferansı, Ankara: Bilkent Üniversitesi, 2019.
Şeyda Büşra Atalan
Bildiri