"Doğrusal Spline Regresyon ile Turizm Talebinin Analiz", Erkan Oktay, Ömer Alkan, Kübra Elmalı, (12.04.2012), II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
Kübra Elmalı
Bildiri
"Gece Işıkları İle Hesaplanan İktisadi Büyümenin Mekansal Analizi", Hüseyin Özer, Kübra Elmalı, (07.10.2017-10.10.2017), Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Kübra Elmalı
Bildiri
"The Determination of the Factors Affecting Pharmaceutical Consumption in Respect to Provinces in Turkey", Ömer Alkan, Kübra Elmalı, Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015
Kübra Elmalı
Makale
"TÜRKİYE’DE GECE IŞIKLARI İLE HESAPLANAN İKTİSADİ BÜYÜMENİN MEKÂNSAL ANALİZi", Hüseyin Özer, Kübra Elmalı, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018
Kübra Elmalı
Makale
"Bayburt Üniversitesi", ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2010-2012, Diğer
Kübra Akyol
Diğer
"Fakülte ikinciliği ödülü", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye
Kübra Akyol
Ödül
"İİBF de Ekonometri Bölümünce Verilen Derslerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Materyali ile Desteklenmesinin Öğrencilerin Başarısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması", Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 12.07.2012-12.07.2015, 22500 TÜRK LİRASI
Kübra Akyol
Proje
"İİBF de Ekonometri Bölümünce Verilen Derslerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Materyali ile Desteklenmesinin Öğrencilerin Başarısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması II", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 30.12.2015-30.12.2016
Kübra Akyol
Proje
"Potansiyel Göçün Belirleyicileri: TRA1 Alt Bölgesi Örneği", Araştırma Görevlisi, Kastamonu Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 09.04.2017-09.06.2017, 44570 TÜRK LİRASI
Kübra Akyol
Proje
"Sıralı Lojistik Regresyon ve UTADIS Yaklaşımlarıyla Ülkelerin İnsani Gelişmişlik İndeksi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 11.06.2018-11.06.2019, 5.991.20 TÜRK LİRASI
Kübra Akyol
Proje
Daha Fazla Sonuç