"Tübitak 1001 Araştırma Projeleri", Bursiyer, 2006-2010, Diğer
Cihan Paloluoğlu
Diğer
"Erzurum Aziziye Belediyesi", BAŞKAN YARDIMCISI, 2015-2019, Kamu
Cihan Paloluoğlu
Diğer
"Kentsel atmosferde aktif ve pasif örnekleyiciler kullanarak pcb (çok klorlu bifenil) konsantrasyonlarının yatay ve dikey dağılımlarının belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.08.2013-01.08.2015, 30000 TÜRK LİRASI
Cihan Paloluoğlu
Proje
"Bor endüstrisi atıksularının kimyasal ve Fizikokimyasal yöntemlerle arıtılması", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 05.03.2005-04.01.2007, 360000 TÜRK LİRASI
Cihan Paloluoğlu
Proje
"Erzurum Kent merkezinde Atmosferik Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların PAH Alansal Dağılımı", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 03.03.2007-04.05.2010, 360000 TÜRK LİRASI
Cihan Paloluoğlu
Proje
"Kar Yüzeyli Örnekleyici kullanarak Trafik Kaynaklı Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Bileşenlerin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.02.2009-01.03.2010, 10000 TÜRK LİRASI
Cihan Paloluoğlu
Proje
"Erzurum kent atmosferinde kalıcı organik kirleticilerin (KOK) belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 03.02.2011-04.03.2012, 15000 TÜRK LİRASI
Cihan Paloluoğlu
Proje
"Pasif örnekleyici kullanarak poli klorlu bifenillerin (PCB) dikey dağılımının araştırılması", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 03.03.2012-04.04.2013, 20000 TÜRK LİRASI
Cihan Paloluoğlu
Proje
"Kentsel Atmosferde Aktif ve Pasif Örnekleyiciler Kullanarak PCB (Poliklorlü Bifeniller) Konsantrasyonlarının Yatay ve Dikey Dağılımlarının Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 03.01.2014-04.03.2015, 30000 TÜRK LİRASI
Cihan Paloluoğlu
Proje
"Wet deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs Acenaphtylene Fluorene ve Phenanthrene s in Erzurum city atmosphere", Paloluoğlu Cihan, Bayraktar Hanefi, Turalıoğlu f Sezer, Gaga e Eftade, Icoest Conf. 2013
Cihan Paloluoğlu
Bildiri
Daha Fazla Sonuç