"Bazı Hayvansal Dokulardan Aldoz Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 02.01.2012-31.12.2013, 22000 TÜRK LİRASI
Bülent Şengül
Proje
"Investigation of Heavy Metal Inhibitions of Some Antioxidant Enzyme Activities in Rainbow Trout farms belong to Bayburt Province", Bülent Şengül, Şükrü Önalan, Yeliz Demir (09.05.2018-12.05.2018), International Agricultural Science Congress, 2018
Bülent Şengül
Bildiri
"Diagnosis and Molecular Identification of Some Bacterial Fish Diseases from Rainbow Trout Farms Located in Bayburt Province", Şükrü Önalan, Bülent Şengül, Yeliz Demir (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Science, 2018
Bülent Şengül
Bildiri
"Sağlıklı Huvec Hücrelerinde CCl4’ün Meydana Getirdiği Genotoksik Etkiye Karşı Liken Sekonder Metabolitlerinden Evernik Asidin Antigenotoksik Özelliğinin Komet Yöntemiyle Belirlenmesi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.01.2016-02.06.2017
Hamit Emre Kızıl
Proje
"Klinik Biyokimya", Önlisans, Türkçe, 1
Veysel Arslan
Ders
"Yaratıcılık ve Eğitim", Lisans, Türkçe, 2
Cansu Tutkun
Ders
"Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri", Lisans, Türkçe, 2
Harun Yücel
Ders
"Optisyenlik Uygulamaları ı", Önlisans, Türkçe, 6
Harun Yücel
Ders
"Stc Elektronik", RD Engineer, 2013-2016, Ticari (özel)
Harun Yücel
Diğer
"İki ve Üç Boyutlu Yüzey/Profil Tarayıcı Adaptif Lazer Sensörünün ve Uygulama Yazılımının Geliştirilmesi (TEYDEB1120226)", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 05.09.2013-16.11.2016, 2000000 TÜRK LİRASI
Harun Yücel
Proje
Daha Fazla Sonuç