"Türk Biyokimya Derneği", Üye
Alican Kaya
Üyelik
"Kadın ve Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi", Fatma Tezel Şahin, Cansu Tutkun, (25.04.2018-27.04.2018), 6th International Conference on Science Culture And Sport, 2018
Cansu Tutkun
Bildiri
"Torun Bekleyen Nine ve Dedelere Uygulanan “Nine ve Dede Okulu” Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi", Fatma Tezel Şahin, Cansu Tutkun, (25.04.2018-27.04.2018), 6th International Conference on Science Culture And Sport, 2018
Cansu Tutkun
Bildiri
"4-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Babalara Uygulanan Baba Eğitim Programının Babaların Çocuklarına Karşı Tutumlarına Etkisi", Cansu Tutkun, Fatma Tezel Şahin, (25.04.2018-27.04.2018), 6th International Conference on Science Culture And Sport, 2018
Cansu Tutkun
Bildiri
"Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Kadın ve Erkek Öğretmenlerin Çocukların Sosyal Becerilerine Yönelik Beklentileri", Fatma Tezel Şahin, Cansu Tutkun, (18.04.2018-22.04.2018), 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018
Cansu Tutkun
Bildiri
"Fark Yaratan Babalar Eğitim Programının (FAYAB) Babaların Çocuklarıyla İlişkilerine ve Baba Katılımına Etkisi", Cansu Tutkun, Fatma Tezel Şahin, (18.04.2018-22.04.2018), 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018
Cansu Tutkun
Bildiri
"Babaların Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri: Kız Babası- Erkek Babası Olmak", Cansu Tutkun, Fatma Tezel Şahin, (25.04.2018-27.04.2018), 6th International Conference on Science Culture And Sport, 2018
Cansu Tutkun
Bildiri
"Okul Öncesi Dönem Çocukların Başarısı İçin Çok Önemli Görülen Sosyal Becerilere İlişkin Beklentilerin İncelenmesi", Cansu Tutkun, Fatma Çağlayan Dinçer, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2015
Cansu Tutkun
Makale
"Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitiminde Müze ve Sanat Galerilerinin Kullanımı", Cansu Tutkun, Dilek Acer, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2015
Cansu Tutkun
Makale
"Escitalopram and serotonin reuptake parameters in animal model of chronic pain: an In vivo voltammetric study", Ahmet Hacımüftüoğlu, Ufuk Okkay, Kemal Alp Nalcı, Başak Toğar, Numan Taşpınar, İsmail Çağrı Aydın, (11.11.2017-15.11.2017), 2017 Neuroscience, 2017
Başak Toğar
Bildiri
Daha Fazla Sonuç