"Sıcaklık Stresi İle İndüklenen Broylerlerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Eksraktların Serum Transferrin Seviyesine Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Mehmet Gül, (19.04.2018-22.04.2018), I. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi-istanbul, 2018
Bülent Bayraktar
Bildiri
"ADİPOZ DOKUDAN SALGILANAN ANTİKANSEROJENİK BİR AJAN VE POTENT ANJİYOGENİK BİR ETKİYE SAHİP APELİN HORMONUN FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, (25.08.2018-26.08.2018), I. Uluslararası Ahtamara Multidisipliner Kongresi, 2018
Bülent Bayraktar
Bildiri
"KOYUNLARDA SERUM APELİN SEVİYESİ ÜZERİNE IRK ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Bülent Şengül, Bayraktar Fatma Gülten (25.08.2018-26.08.2018), I. Uluslararası Ahtamara Multidisipliner Kongresi, 2018
Bülent Bayraktar
Bildiri
"Demografik Yapı ve Sağlık", Lisans, Türkçe, 2
Fatma Cebeci
Ders
"Tıbbi Dökümantasyon", Önlisans, Türkçe, 2
Fatma Cebeci
Ders
"Demografik Yapı ve Sağlık", Lisans, Türkçe, 4
Fatma Cebeci
Ders
"Kurutulmuş Bir Gıda: Kokoç", Sebahat Öztekin, Şule Başar, Yüksel Bayram, Aysun Yurdunuseven Yıldız, (13.05.2015-15.05.2015), Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, 2015
Şule Başar
Bildiri
"Investigation of The Effect of Some Herbal Extracts On Erythrocyte Distribution Widths Of Broiler Induced By Heat Stress", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Mehmet Gül, Kübra Çınar (25.04.2017-27.04.2017), I.uluslararasi Gap Tarim ve Hayvancilik Kongresi-şanlıurfa, 2017
Bülent Bayraktar
Bildiri
"Investigation of the Effect of Some Plant Extracts on Serum Lipase Used in Drinking Waters at Different Rates in Heat Stress Induced Broiler", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Mehmet Gül, Kübra Çınar (25.04.2018-27.04.2018), I.uluslararasi Gap Tarim ve Hayvancilik Kongresi-şanlıurfa, 2018
Bülent Bayraktar
Bildiri
"Effects Of Essential Oil Mixture To Some Hematological Blood Parameters Of Broiler Water Under Temperature Stress", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Mehmet Gül, Kübra Çınar (25.04.2018-27.04.2018), I.uluslararasi Gap Tarim ve Hayvancilik Kongresi-şanlıurfa, 2018
Bülent Bayraktar
Bildiri
Daha Fazla Sonuç