"KOYUNLARDA SERUM APELİN SEVİYESİ ÜZERİNE IRK, CİNSİYET, VÜCUT KONDİSYON SKORU, GEBELİĞİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Bülent Şengül, Fatma Gülten Bayraktar, (01.11.2018-03.11.2018), Tfbd 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2018
Bülent Bayraktar
Bildiri
"HASTALIKLARIN ETKİN TEDAVİSİNDE HÜCRE ARASI SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI VE JAK-STAT YOLAĞI FİZYOLOJİK ROLÜNÜN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Banu Atalay, Sevil Bayraktar (25.08.2018-26.08.2018), Ahtamara I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2018
Bülent Bayraktar
Bildiri
"Deneysel Olarak Sıcaklık Stresi OluşturulanBroilerde Farklı Oranlarda Kullanılan BazıBitkisel Ekstrelerin Serum Demir SeviyesineEtkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2018
Bülent Bayraktar
Makale
"Investigation of the Effects of Some Herbal Extremely Serum Uric Acid Level Added in Drinking Waters in Brolier Under Heat Stress", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Journal Ofveterinary Science Medical Diagnosis, 2018
Bülent Bayraktar
Makale
"Effect of Serum Β-CaroteneLevels on the Local Black CattleRace on Season, Age, Pregnancyand Lactation", Bülent Bayraktar, Ayşe Arzu Yiğit, Hüsamettin Ekici, Journal Ofveterinary Science Medical Diagnosis, 2018
Bülent Bayraktar
Makale
"Anatomi ı", Lisans, Türkçe, 4
Bülent Bayraktar
Ders
"İdare Hukuku", Lisans, Türkçe, 4
Bülent Bayraktar
Ders
"Fizyoloji ı", Lisans, Türkçe, 4
Bülent Bayraktar
Ders
"Hukukun Temel Kavramları", Lisans, Türkçe, 4
Bülent Bayraktar
Ders
"Deneysel Olarak Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broilerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Ekstrelerin Serum Demir Seviyesine Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2018
Bülent Bayraktar
Makale
Daha Fazla Sonuç