Akademik Çalışmalar
"Erasmus Koordinatörü"
Gökhan Kömür
Yöneticilik
"ROMANYA’’DA TÜRK DİLİ TARİHİ VE DOBRUCADAKİ (KÖSTENCE) TÜRKOLOJİ EĞİTİMİ", Mete Yusuf Ustabulut, Kürşad Kara, İstanbul Aydın Tömer, 2017
Mete Yusuf Ustabulut
Makale
"İki Dillilere Türkıye Türkçesi Öğretiminde 5E Modeli,", Mete Yusuf Ustabulut, (13.09.2013-16.09.2013), Uluslararası Türkçe Sempozyumu, 2013
Mete Yusuf Ustabulut
Bildiri
"‘Uzak’ Şehirlerde Üniversite, Kent Kimliği ve Kentsel Algı İlişkisi: Bayburt İli Örneği", Mete Yusuf Ustabulut, Savaş Keskin, (09.04.2018-11.04.2018), 1st International Congress on New Horizons in Education And Social Sciences, 2018
Mete Yusuf Ustabulut
Bildiri
"ROMANYA’’xxDA TÜRK DİLİ TARİHİ VE DOBRUCADAKİ (KÖSTENCE) TÜRKOLOJİ EĞİTİMİ", Mete Yusuf Ustabulut, Kürşad Kara, İstanbul Aydın Tömer, 2017
Mete Yusuf Ustabulut
Makale
"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"
Kürşad Kara
Yöneticilik
"HANE HALKI YOKSULLUK ARAŞTIRMASI: BAYBURT ÖRNEĞİ", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.11.2017, 1500.00 TÜRK LİRASI
Gökhan Kömür
Proje
"ki Dillilere Türkıye Türkçesi Öğretiminde 5E Modeli,", Mete Yusuf Ustabulut, (13.09.2013-16.09.2013), Uluslararası Türkçe Sempozyumu, 2013
Mete Yusuf Ustabulut
Bildiri
"Yunus Emre Enstitüsü", Eğitim Koordinatörü- Müdürlük, 2012-2015, Kamu
Mete Yusuf Ustabulut
Diğer
"Özel Kalem Müdürü"
Mete Yusuf Ustabulut
Yöneticilik
Daha Fazla Sonuç