Akademik Çalışmalar
"Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde Kitle İletişim Süreçleri: Geleneksel Medyadan Sosyal Medyaya", İsmail Dursunoğlu, Gökhan Kömür, The Journal of Academic Social Science Studies, 2018
Gökhan Kömür
Makale
"İmam Gazâlî ve Thomas Aquinas’in Siyasal Adalet Anlayışlarının Karşılaştırılması", Gökhan Kömür, İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi (johass), 2019
Gökhan Kömür
Makale
"Hane Halkı Yoksulluk Araştırması: Bayburt Örneği", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-09.11.2017, 1500 TÜRK LİRASI
Gökhan Kömür
Proje
"Hanehalkı Yoksulluk Araştırması: Bayburt Örneği", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.11.2017, 1500 TÜRK LİRASI
Gökhan Kömür
Proje
"HANE HALKI YOKSULLUK ARAŞTIRMASI: BAYBURT ÖRNEĞİ", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.11.2017, 1500.00 TÜRK LİRASI
Gökhan Kömür
Proje
"Erasmus Koordinatörü"
Gökhan Kömür
Yöneticilik
"Selçuk Üniversitesi", Erasmus Ofis Koordinatörlüğü, 2008-2011, Diğer
Gökhan Kömür
Diğer
"",

Çalışma Alanı

Ağ Yöneticiliği Network Kurulumu ve Güvenliği

Sunucu Sistemleri Sanallaştırma ve Güvenliği

Güvenlik Duvarı (Firewall) Kurulumu ve YönetimiSinan Koman
Diğer
"Pre-Service EFL Teachers’ Beliefs and Communicative Approach", Mustafa Zülküf Altan, Yıldıray Kurnaz, International Journal of Languages’xx Education And Teaching, 2018
Yıldıray Kurnaz
Makale
"Pre-Service EFL Teachers’ Beliefs and Communicative Approach, M. Zülküf Altan, Yıldıray Kurnaz, International Journal of Languages’ Education and Teaching, 2018"
Yıldıray Kurnaz
Makale
Daha Fazla Sonuç