"Thermodynamic And Economic Analyses And Assessment of a Power Plant", Yüksek Lisans, Yekta Tolga Büyükmurat
Alperen Tozlu
Danışmanlık
"2 EKSENLİ PID DESTEKLİ SARSMA TABLASI ÜRETİMİ", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017
Bilal Tayfur
Proje
"Structural, optical and dielectric properties of nanostructured CuMn3O4 thin films obtained by SILAR technique: the effect of doping", Özkan Bayram, Applıed Physıcs a, Materıals Scıenceprocessıng, 2018
Özkan Bayram
Makale
"Synthesis of Sandwich-like PolyThiophene/Ni Doped ZnO Nanocomposite Thin Films: Its Structural, Optical and Photoluminescence Properties", Özkan Bayram, Journal of Materıals Scıence-materıals Inelectronıcs, 2018
Özkan Bayram
Makale
"Optikçe saf trisiklik amino alkoller ve aminlerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 25.02.2015-29.06.2016, 20.000, 00 TÜRK LİRASI
Engin Şahin
Proje
"Boza kaynaklı LAB türlerin ekzopolisakkarit üretimlerinin C kaynaklarına bağlı olarak değişimi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.04.2015-21.10.2015, 7, 500.00 TÜRK LİRASI
Engin Şahin
Proje
"Akademik Tez/Proje Ödülleri (Yılın yüksek lisans tezi)", Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye
Harun Elçik
Ödül
"Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Sera Gazı Mitigasyonunda Kullanımı", Bursiyer, Bayburt Üniversitesi, Sanayi Bakanlığı (san-tez) Projesi, Tamamlandı, 01.06.2013-31.05.2015
Harun Elçik
Proje
"Membran Distilasyon Prosesi ile İçme Sularındaki Arseniğin Arıtılabilirliği", Araştırmacı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.10.2013-14.03.2016
Harun Elçik
Proje
"EVSEL ATIKSULARIN KİTOSAN KATKILI FARKLI POLİMERİK MALZEMELERDEN ÜRETİLEN DÜZ-PLAKA MEMBRANLARLA ARITILABİLİRLİĞİ", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 02.05.2014-02.02.2017
Harun Elçik
Proje
Daha Fazla Sonuç