"Anabilim Dalı Başkanı"
Alirıza Ağ
Yöneticilik
"Dekan Yardımcısı"
Alirıza Ağ
Yöneticilik
"Sürdürülebilirlik, Çevresel Riskler ve Çevre Muhasebesi Arasındaki İlişkinin Tespiti: Erzurum İlinde Bir Araştırma", Yüksek Lisans, Rana Güler Sülük
Alirıza Ağ
Danışmanlık
"Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Kalite Maliyetlerinin Paf Modeline Göre Tespit Edilmesi ve Muhasebeleştirilmesi: Bayburt Doğal Taş Fabrikasında Bir Uygulama", Yüksek Lisans, Elif Çil
Alirıza Ağ
Danışmanlık
"Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar", Doktora, Türkçe, 3
Alirıza Ağ
Ders
"Yönetim Muhasebesi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Alirıza Ağ
Ders
"Stratejik Maliyet Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Alirıza Ağ
Ders
"Stratejik Maliyet Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Alirıza Ağ
Ders
"Stratejik Maliyet Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Alirıza Ağ
Ders
"Şirketler Muhasebesi", Lisans, Türkçe, 6
Alirıza Ağ
Ders
Daha Fazla Sonuç