"İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt", Bayburt ve Çevresinde İaşe Sorunu (1914-1919), BAKÜTAM, Süleyman ÇİĞDEM, 978-605-9945-20-2, 165-187, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü
Yıldıray Yıldırım
Kitap
"İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt", Askeri Belgeler Işığında Bayburt’xxun Kurtuluşuna Dair Bazı Tespitler, Bakütam, 978-605-9945-20-2, 283-293, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Serdar Göktaş
Kitap
"İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt", Kitab-i Diyârbekiyye’xxde Bayburt, Rana Medya, Süleyman Çiğdem, 978-605-9945-20-2, 27-38, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Özkan Dayı
Kitap
"Şer’iyye Sicillerine Göre Ayıntab’da (Gaziantep) Ailenin Demografik Yapısı: Eş ve Çocuk Sayıları (1839-1876)", Yıldıray Yıldırım, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
Yıldıray Yıldırım
Makale
"Türk Halk Bilimi ve Etnografyası Perspektifinden Giresun Trabzon ve Rize Yöreleri Çobanlık Mesleği ve Hayvancılık Kültürü Üzerine Bir Alan Araştırması", Öğretim Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 15.07.2015-04.10.2016, 65.000 TÜRK LİRASI
Turgay Kabak
Proje
"Kemah Kalesi Kazısı", Yardımcı Doçent, Atatürk Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 03.07.2017-31.07.2017, 184, 254.47 TÜRK LİRASI
Süleyman Çiğdem
Proje
"Bayburt Yüzey Araştırması", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 04.09.2017-11.09.2017
Süleyman Çiğdem
Proje
"BAYBURT İLİ VE İLÇELERİ ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 15.09.2017-24.09.2017
Süleyman Çiğdem
Proje
"Görele ve Samsun Adliyeleri", Mübaşir, 2011-2018, Kamu
Erdem Saka
Diğer
"52 Nolu Sivas Şeriye Siciline Göre Sivas’xxta Giyim Kuşam", Erdem Saka, Study of The Ottoman Domain, 2018
Erdem Saka
Makale
Daha Fazla Sonuç