"”Selim’xxin Işığında Turgut’xxun Özbenliğine Yolculuğu”", Osman Oruç, İtobiad (insan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi), 2017
Osman Oruç
Makale
"”Yaban’da Yabancılaşma ve Aidiyet Sorunu”", Osman Oruç, İjlet, 2017
Osman Oruç
Makale
"Farabi Koordinatörü"
İlhan Karaca
Yöneticilik
"Bölüm Bşk."
İlhan Karaca
Yöneticilik
"Antropoloji", Lisans, Türkçe, 2
İlhan Karaca
Ders
"Din Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2
İlhan Karaca
Ders
"Kurum Deneyimi", Lisans, Türkçe, 1
İlhan Karaca
Ders
"Felsefe", Lisans, Türkçe, 2
İlhan Karaca
Ders
"Sosyoloji", Lisans, Türkçe, 2
İlhan Karaca
Ders
"Felsefeye Giriş", Lisans, Türkçe, 3
İlhan Karaca
Ders
Daha Fazla Sonuç