"Bir Gezginin Gözünden 1950’lerin Başında Hatay", Şemsettin Çelik, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2018
Şemsettin Çelik
Makale
"Bağdad’da İlhanlı Dönemi İdarecileri (1258-1280)", Özkan Dayı, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2017
Özkan Dayı
Makale
"MOĞOL DÖNEMİ FARS EDEBİYATINDA KULLANILAN BAZI TÜRKÇE-MOĞOLCA TERİMLER", Özkan Dayı, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2018
Özkan Dayı
Makale
"Farsça I-ıı-ııı", Lisans, Türkçe, 12
Özkan Dayı
Ders
"AHÎLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR ESER OLAN MENÂKİBU’L-‘ÂRİFÎN’DE ADI GEÇEN AHÎLER VE AHÎLİK", Özkan Dayı, (27.09.2018-29.09.2018), 4. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 2018
Özkan Dayı
Bildiri
"ALMANYA’YA GÖÇ EDEN VE ORADA YAŞLANAN BİRİNCİ KUŞAK GÖÇMENLERİN KESİN DÖNÜŞ YAPMA PROBLEMİ", Süleyman Yurttaş, (07.05.2018-09.05.2018), Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, 2018
Süleyman Yurttaş
Bildiri
"ALMANYA’YA GERİ DÖNEN GENÇ VE EĞİTİMLİ TÜRKLER", Süleyman Yurttaş, İlhan Karaca, (07.05.2018-09.05.2018), Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, 2018
Süleyman Yurttaş
Bildiri
"Anabilim Dalı Başkanı"
Yıldıray Yıldırım
Yöneticilik
"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 12
Yıldıray Yıldırım
Ders
"Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi", Lisans, Türkçe, 6
Yıldıray Yıldırım
Ders
Daha Fazla Sonuç