"İslam Hukukunda Akit Kuramı", Doktora, Türkçe, 3
Yusuf Şen
Ders
"İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler", Doktora, Türkçe, 3
Yusuf Şen
Ders
"İslam Hukuk Metodolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Şen
Ders
"Klasik Fıkıh Metinleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Şen
Ders
"Fıkıh Usûlü", Lisans, Türkçe, 2
Yusuf Şen
Ders
"İslam Hukuku ı", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Şen
Ders
"İslam İbadet Esasları ı (arapça)", Lisans, Türkçe, 2
Yusuf Şen
Ders
"Fıkıh Usûlü ı", Lisans, Türkçe, 2
Yusuf Şen
Ders
"Hâşiyetü Nasiriddîn El-lekânî Alâ Şerhi Tasrîfi'l-izzî li Teftâzânî", Yüksek Lisans, İskender Karayiğit
Abdulkadir Yılmaz
Danışmanlık
"Nahv’in Sınırlarında Kelam’ı İnşâ Çabası: Birgivî’nin Avâmil’inde İman-Amel Düşüncesi", Mehmet Sever, (19.10.2018-21.10.2018), Balıkesirli Bir İslam Âlimi, 2018
Mehmet Sever
Bildiri
Daha Fazla Sonuç