"Teshil ül Belaga", ANADOLU MATBAASI, Bilimsel Kitap
Nasrullah Hacımüftüoğlu
Kitap
"İ caz ve Belagat Deyimleri", Ekev Yayınları, 9789758151431, Kitap Bölümü
Nasrullah Hacımüftüoğlu
Kitap
"Kur an ın Belagatı ve İ cazı Üzerine", Ekev Yayınları, 975815138X, Kitap Bölümü
Nasrullah Hacımüftüoğlu
Kitap
"Nihayetu l İcaz Fi Dirayeti l İ caz", Darı Sadır , Bilimsel Kitap
Nasrullah Hacımüftüoğlu
Kitap
"FAHREDDİN er RAZİ", İSAM Yayıncılık, 265-279, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Nasrullah Hacımüftüoğlu
Kitap
"Seyfuddin El-amidi`nin Ebkar El-efkar Kitabının İmametle Alakalı 8. Kaidesinin Tahkikli Neşri", Yüksek Lisans, Vecihi Sönmez
Nasrullah Hacımüftüoğlu
Danışmanlık
"Ali El-kari`nin Şemü`l-avarız fi Zemmü`r-revafız Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Yüksek Lisans, Yusuf Karapınar
Nasrullah Hacımüftüoğlu
Danışmanlık
"Hak Dini Kur’an Dili Tefsirinde Kelami Meselelerin İşlenişi", Yüksek Lisans, Zeki Halis
Nasrullah Hacımüftüoğlu
Danışmanlık
"İslami İnanç Penceresinden Tekrardoğuşa Bakış", Yüksek Lisans, Özer Baş
Nasrullah Hacımüftüoğlu
Danışmanlık
"Kur'an'ın Cem'inde ve Devamında Hafızlığın Yeri ve Rolü", Yüksek Lisans, Zübeyde Şakar
Nasrullah Hacımüftüoğlu
Danışmanlık
Daha Fazla Sonuç