"SÜNNİ MUTASAVVIFLARDA HZ. ALİ VE EHL-İ BEYT ALGISI: EŞREFOĞLU RUMİ ÖRNEĞİ", Ahmet Özkan, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2018
Ahmet Özkan
Makale
"Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenlerin Kişisel Web Sitelerini Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Konusunda İmkan ve Fırsatları", Ömer Demir, (16.04.2016-20.04.2018), International Conference on Social Sciences (ıcoss), 2018
Ömer Demir
Bildiri
"Fuat Başar'ın Hayatı ve Ebru Sanatına Katkısı", Yüksek Lisans, Ahmet Dizlek
Abdulkadir Yılmaz
Danışmanlık
"Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenlerin Kişisel Web Sitelerini Eğitim Öğretim Amaçlı Kullanma Konusunda İmkan ve Fırsatları", Ömer Demir, (16.04.2016-20.04.2018), Http, 2018
Ömer Demir
Bildiri
"Din Eğitiminde Öğrenme ve Öğretim Yöntemi Olarak Gözlem", Ömer Demir, (16.04.2018-20.04.2018), International Conference on Social Sciences (ıcoss), 2018
Ömer Demir
Bildiri
"Din Eğitimi", Kuran Kurslarında Din Eğitimi, Lisans, Hasan Dam, 978-605-9498-23-4, 196-211, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Ömer Demir
Kitap
"Din Eğitimi Kongresi (Darıca, 26-28 Ekim 2017)", Sümeyra Arıcan, Hasan Sözen, Vahdeddin Şimşek, Dini Araştırmalar, 2017
Hasan Sözen
Makale
"Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı", Din Eğitiminde Din ve Hayat İlişkilendirmesi Yaklaşımı, Pegem, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Hasan Sözen
Kitap
"Küreselleşen Dünyada Eğitim", Almanya’da Din Dersi Programları Örneğinde Din Öğretiminde Kültürlerarası Yeterlilik, Pegem Akademi, Özcan Demirel-Serkan Dİnçer, 978-605-318-798-1, 743-762, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Hasan Sözen
Kitap
"Almanya Din Dersi Programları Örneğinde Din Öğretiminde Kültürlerarası/Dinlerarası Yeterlik", Cemal Tosun, Hasan Sözen, (20.04.2017-23.04.2017), 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongres, 2017
Hasan Sözen
Bildiri
Daha Fazla Sonuç