"Matching Function Analysis on Labour Market: Sectoral BeveridgeCurves for Turkey", Yeşim Dindaroğlu, Ezgi Baday Yıldız, Ümit Koç, (27.04.2017-29.04.2017), 3rd International Conference on Social Sciences Educationresearch, 2017
Ümit Koç
Bildiri
"Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Yenilik: Türkiye Üzerine Bir İnceleme", Ümit Koç, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Ümit Koç
Bildiri
"Para Arzının İçselliği/Dışsallığı Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Markov Rejim Değişimi Yöntemi", Ramazan Sayar, Ümit Koç, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Ümit Koç
Bildiri
"Krediler ile Para Arzı Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi Türkiye Üzerine Bir Uygulama", Ümit Koç, Özge Korkmaz, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Ümit Koç
Bildiri
"Search and Matching Model Analysis: National and RegionalBeveridge Curves for Turkey", Ezgi Baday Yıldız, Yeşim Dindaroğlu, Ümit Koç, (27.04.2017-29.04.2017), 3rd International Conference on Social Sciences Educationresearch, 2017
Ümit Koç
Bildiri
"Oti Holding", Fon Yönetimi Uzmanı, 2010-2012, Ticari (özel)
Erdemalp Özden
Diğer
"Tiger Financial Group Llc (los Angeles, Abd)", Türev Piyasalar Analisti (Derivatives Analyst), 2008-2009, Ticari (özel)
Erdemalp Özden
Diğer
"Erasmus Koordinatörü"
Erdemalp Özden
Yöneticilik
"Kalite Komisyon Üyesi"
Erdemalp Özden
Yöneticilik
"Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü"
Erdemalp Özden
Yöneticilik
Daha Fazla Sonuç