"Kamu Denetçiliği Kurumu Algı Araştırması", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 04.04.2018-15.09.2018, 1500 TÜRK LİRASI
Hakan Pabuçcu
Proje
"Volatilitenin Modellenmesi ve ANFIS Model ile BIST 100 Getiri Tamini", Hakan Pabuçcu, Nurdan Değirmenci, Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
Hakan Pabuçcu
Makale
"TERÖRİZM VE MAKROEKONOMİ: AVRASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Özge Korkmaz, International Journal of Economics Politics Humanities And Social Sciences, 2018
Özge Korkmaz
Makale
"ENERJİ TÜKETİMİ İLE FİNANSAL AÇIKLIK, TİCARİ AÇIKLIK VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: TÜRKİYE VE İTALYA ÖRNEĞİ", Özge Korkmaz, International Journal of Economic And Administrative Studies, 2018
Özge Korkmaz
Makale
"ENERJİ TÜKETİMİ, TEMİZ ENERJİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ FİNANSAL AÇIKLIKLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Selim Güngör, Özge Korkmaz, Süleyman Serdar Karaca, (12.04.2018-14.04.2018), 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 2018
Özge Korkmaz
Bildiri
"KÜRESEL EKONOMİ POLİTİKA BELİRSİZLİĞİNİN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNİN FİYAT VE GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Özge Korkmaz, Selim Güngör, (27.06.2018-28.06.2018), International Conference on Empirical Economics Social Sciences, 2018
Özge Korkmaz
Bildiri
"Petrol Ve Doğalgaz Fiyatlarının Enerji Sektöründeki Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkisi :Bist Sınai ve Bist Elektrik Endeksleri Üzerine Bir Uygulama", Özge Korkmaz, Esin Cumhur Yalçın, (24.03.2018-25.03.2018), Vıı.ınternational Balkan And Near Eastern Social Sciences Congresses Series, 2018
Özge Korkmaz
Bildiri
"SÜRÜ DAVRANIŞI VARLIĞININ TEST EDİLMESİ-BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA", Şerife Angun, Özge Korkmaz, Süleyman Serdar Karaca, (12.04.2018-14.04.2018), 3.lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 2018
Özge Korkmaz
Bildiri
"İstikrarlı Bist 100 Hisselerinde Sürü Davranışının TestEdilmesi", Şerife Angun, Özge Korkmaz, Süleyman Serdar Karaca, (04.05.2018-05.05.2018), I. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 2018
Özge Korkmaz
Bildiri
"Küresel Ekonomi Politika Belirsizliğinin Gelişmekte Olan Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Göstergeleri Üzerine Etkisi: İtalya ve Güney Kore Örneği", Özge Korkmaz, Selim Güngör, (11.05.2018-13.05.2018), 8th Icosresse, 2018
Özge Korkmaz
Bildiri
Daha Fazla Sonuç