"OECD Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Kapasitelerinin Ölçümü", Hakan Pabuçcu, Rüveyde Pabuçcu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Hakan Pabuçcu
Bildiri
"Üniversitenin Şehirden Beklentileri ve Şehir Algısı", Hakan Pabuçcu, Rüveyde Pabuçcu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Hakan Pabuçcu
Bildiri
"Kamu Denetçiliği Kurumu Algı Araştırması", Hakan Pabuçcu, Tülay Kırçoğlu (06.04.2018-08.04.2018), 2. Al-farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018
Hakan Pabuçcu
Bildiri
"The Effect of Economic Policy Uncertainty on PoliticalStability", Hakan Pabuçcu, Rüveyde Pabuçcu, (26.04.2018-30.04.2018), Fourth Sarajevo Internationalconference, 2018
Hakan Pabuçcu
Bildiri
"İnovasyon: Ekonomik ve Sosyal Eğilimler", Üniversitelerin yenilikçilik performanslarının ölçülmesi için bir bulanık model önerisi, İmaj Yayınevi, Enes Emre Başar, 9786055339852, 61-75, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Hakan Pabuçcu
Kitap
"FİNANSAL VARLIK NİTELİĞİNDEKİ HİSSE SENETLERİNİN VUK VE TMS/TFRS’xxYE GÖRE DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ", Ünal Gülhan, Alirıza ağ, Eşref Kuloğlu, Adalet Acar, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Alirıza Ağ
Bildiri
"VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 STOKLAR SATNDARDI VE BOBİ FRS KAPSAMINDA STOK MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ", Alirıza ağ, Ünal Gülhan, Adalet Acar, Eşref Kuloğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Alirıza Ağ
Bildiri
"Para Politikası ve Aktarım Mekanizması Kanalları: Türkiye Örneği", Fatih Okur, Ömer Akkuş, Atakan Durmaz, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Fatih Okur
Bildiri
"Para Politikası ve Aktarım Mekanizması Kanalları: Türkiye Örneği", Fatih Okur, Ömer Akkuş, Atakan Durmaz, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Atakan Durmaz
Bildiri
"Economic and Social Issues: Global and Local Perspective", In Related to Validity of Environmental Kuznets Curve in Mıst Countries, Cambridge International Academics, Ayhan Orhan, 978-1-5342-0398-3           978-1-5342-0398-3 , 72-85, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Füsun Çelebi Boz
Kitap
Daha Fazla Sonuç