"Hafif Raylı Sistemlerin Konut Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Hedonik Fiyatlama Modeli ile Belirlenmesi: Eskişehir Örneği", Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.05.2016-23.06.2017
Ümit Yıldız
Proje
"İktisada Giriş-2"
Ümit Yıldız
Ders
"Yayın teşvik ödülü", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye
Hakan Pabuçcu
Ödül
"Yayın teşvik ödülü", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye
Hakan Pabuçcu
Ödül
"Geri Dönüşüm Bilinci ve Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma - Aysel Erciş, Esmeray Alacadağlı, Bilal Çelik, Şeyda Buşra Atalan, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018"
Bilal Çelik
Bildiri
"İktisada Giriş-ıı", Lisans, Türkçe, 6
Atakan Durmaz
Ders
"Ekonomi", Lisans, Türkçe, 3
Atakan Durmaz
Ders
"Kurumsal Yönetim Performansının Hisse Senedi Getirileri İle İlişkisi", Doktora, Güven Güney
Bener Güngör
Danışmanlık
"Çoruh Vadisi’ndeki Baraj Projelerinin Yol Açtığı Yeniden Yerleşim (İskan) ve Kamulaştırma Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme", Seçil Gül Meydan Yıldız, Hayriye Şengün, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019
Hayriye Şengün
Makale
"Selfless or Skeptical Consumer? Aysel Erciş, Bilal Çelik, (12.07.2018-14.07.2018), 14th International Strategic Management Conference, 2018"
Bilal Çelik
Bildiri
Daha Fazla Sonuç