"",

Baybur Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Şube Müdürü


Cemil Aykut
Yöneticilik
"",

Bayburt taşı atıklarının geopolimer tuğla üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması


Cemil Aykut
Proje