"Bölüm Bşk."
Safinur Çelik
Yöneticilik
"Virtual classroom participants views for effective synchronous education process", Selçuk Karaman, Melike Aydemir, Sevda Küçük, Gürkan Yıldırım, The Turkish Online Journal of Distance Education, 2013
Gürkan Yıldırım
Makale
"Öğrencilerin Türkçe Dil Bilgisine Yönelik Başarılarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen Görüşleri", Bora Bayram, Iojes, 2018
Bora Bayram
Makale
"Models and Mathematical Modelling: What Do Teachers and Preservice Teachers Know?", Yaşar Akkan, Mesut Öztürk, Pınar Akkan, Zafer Çakır, Journal of Curriculum And Teaching, 2018
Mesut Öztürk
Makale
"Effect of Permanent Magnets’ Dimensions in Halbach Arrangement on the Magnetic Force Properties of Maglev Systems", Murat Abdioğlu, Özge Erdem Abdioğlu, Kemal Öztürk, (29.04.2018-04.05.2018), 6 th International Conference on Superconductivity And Magnetism, 2018
Murat Abdioğlu
Bildiri
"AN EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDY ON THE EFFECT OF THE SEEDPOSITION/DISTANCE AND THE PMG SWITH DIFFERENT POLE DIRECTION ONMAGNETIC LEVITATION PROPERTIES OF BULK YBCO", Kemal Öztürk, Murat Abdioğlu, Sait Barış Güner, Mehmet Demirci, Ahmet Cansız, Şükrü Çelik, (29.04.2018-04.05.2018), 6 th Internetional Conference on Superconductivity And Magnetism, 2018
Murat Abdioğlu
Bildiri
"İlişkisel Karşılıklı Bağımlı Benlik Kurgusu ile Boyun Eğicilik Arasındaki İlişkide Sosyal Zekanın Aracılığının İncelenmesi", Yüksel Eroğlu, Kadriye Burcu Öngen Bilir, Nuran Bayram Arlı, (31.05.2016-03.06.2016), Iıırd Internatıonal Eurasıane Ducatıonal Research Congress, 2016
Yüksel Eroğlu
Bildiri
"İlkokul 3.sınıf Öğrencilerinde Gerçekçi Matematik Etkinliklerinin Veri Öğrenme Alanına Etkisi", Yüksek Lisans, Kübra Altunay
Ceren Çevik Kansu
Danışmanlık
"2005-2018 Yılları Arasında Değişen Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri ve İçerik Boyutları Açısından Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Ebubekir öz
Gül Kaleli Yılmaz
Danışmanlık
"Çokgenler Konusunda Tasarlanan Farklı Öğrenme Ortamlarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerine Etkisi", Yüksek Lisans, Mikail Yüksel
Gül Kaleli Yılmaz
Danışmanlık
Daha Fazla Sonuç