"İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma düzeyleri ile okuduğunu anlama başarıları arasındaki ilişki", Yusuf Ergen, Onur Batmaz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019
Yusuf Ergen
Makale
"The Effect of Realistic Mathematics Education on the Academic Achievement and Attitudes of the 12th Grade Students on Derivative", Rabil Ayazoğlu, Mesut Öztürk, Ebubekir Akkoyunlu, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education (ıcmme-2018), 2018
Mesut Öztürk
Bildiri
"Realistic Mathematics Education and Derivative Learning Opinions of 12th Grade Students about Realistic Mathematics Education and Derivative", Rabil Ayazoğlu, Ebubekir Akkoyunlu, Mesut Öztürk, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education (ıcmme-2018), 2018
Mesut Öztürk
Bildiri
"Cognitive Analysis of Constructing Algebraic Proof Processes: A Mixed Method Research", Mesut Öztürk, Abdullah Kaplan, Ted Eğitim ve Bilim, 2019
Mesut Öztürk
Makale
"Giyilebilir Teknolojilerin Öğretimsel Uygulamaları", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-29.11.2017, 11.8000, 00 TÜRK LİRASI
Gürkan Yıldırım
Proje
"Lisans Seviyesindeki Fizik I Dersi İçin Eğitim Yazılımı Geliştirilmesi", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 05.06.2005-05.06.2007, 20000 TÜRK LİRASI
Abdullatif Kaban
Proje
"Giyilebilir Teknolojilerin Öğretimsel Uygulamaları", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-29.11.2017, 11.8000, 00 TÜRK LİRASI
Abdullatif Kaban
Proje
"Lisansüstü eğitimde mobil öğrenme ortamları", Doktor Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 31.12.2012-31.12.2013, 11.416, 50 TÜRK LİRASI
Abdullatif Kaban
Proje
"Giyilebilir Teknolojilerin Öğretimsel Uygulamaları", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-29.11.2017, 11.8000, 00 TÜRK LİRASI
Gizem Çevik
Proje
"Okullarda Öğretmene Yönelik Şiddet: Sıklığı, Doğası ve İlişkili Değişkenleri", Profesör, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.01.2017-31.12.2017
Mehmet Ali Padır
Proje
Daha Fazla Sonuç