"Türkiye’de Cumhuriyetin İlanıyla Birlikte Yetiştirilecek Bireylere Kazandırılması Düşünülen Temel Nitelikler", Fatih Demir, Tayip Duman, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
Fatih Demir
Makale
"Kendilerine Zarar Veren Ergenlerin İnternet Kullanım Özellikleri ile Olası İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık Mlağduriyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Olgu Kontrol Çalışması", Evrim Aktepe, Yonca Sönmez, Yüksel Eroğlu, Orhan Kocaman, Funda Eroğlu Özyay, Emel Özen, (12.11.2015-14.11.2015), 20. Ergen Günleri Zor Yaşam Koşulları ve Ergenler, 2015
Yüksel Eroğlu
Bildiri
"Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi ve Uygulamalara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi", Nevzat Yiğit, Ebru Mazlum Güven, (27.04.2018-30.04.2018), X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018
Ebru Mazlum
Bildiri
"ŞEMSÎ’NİN VEFÂT-I NEBÎSİ ÜZERİNE BİR DİL İNCELEMESİ", Gökçenur Akboğa, Merve Büyükada, (03.05.2018-05.05.2018), 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu (asos Congress), 2018
Merve Büyükada
Bildiri
"ŞEMSÎ’NİN VEFÂT-I NEBÎSİ", Merve Büyükada, Gökçenur Akboğa, (03.05.2018-05.05.2018), 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu (asos Congress), 2018
Merve Büyükada
Bildiri
"Examining the Variables Predicting Attitudes towards TeachingProfession of Preservice Classroom Teachers", İsmail Sarikaya, Ufuk Töman, Mesut Öztürk, Acta Didactica Napocensia, 2018
Ufuk Töman
Makale
"Effects Of Augmented RealityTechnology Usage On Students’xxMotivation And Success Of WordLearning In Teaching Turkish As AForeign Language", Gizem Çevik, Rifat Ramazan Berk, Mete Yusuf Ustabulut, (18.04.2018-22.04.2018), 27th International Conference on Educational Sciences, 2018
Rifat Ramazan Berk
Bildiri
"Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen “A2” Seviye Öğrencilerin Yazım Yanlışlarının Belirlenmesi: Afganistan Örneği", Rifat Ramazan Berk, Mete Yusuf Ustabulut, Selahattin Tokel (18.04.2018-22.04.2018), İces Uebk, 2018
Rifat Ramazan Berk
Bildiri
"Using InformationTechnologies As AMeasurement Tool InTeaching Turkish As AForeign Language: KahootSample", Rifat Ramazan Berk, Gizem Çevik, Mete Yusuf Ustabulut, (18.04.2018-22.04.2018), Ices Uebk 2018, 2018
Rifat Ramazan Berk
Bildiri
"Comparison of Writing Anxiety and Writing Dispositions of Sixth Seventh and Eighth Grade Students", Rifat Ramazan Berk, Emre Ünal, International Journal of Instruction, 2017
Rifat Ramazan Berk
Makale
Daha Fazla Sonuç