"Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının İncelenmesi", Yusuf Ergen, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013
Yusuf Ergen
Makale
"Determination of Misconceptions Belonging To The Solar Systemand Beyond Space Puzzle Unit In 7 th Grade Science and Technology Curriculum with Two tier Diagnostic Tests", Ufuk Töman, Yusuf Ergen, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (ıjtase), 2014
Yusuf Ergen
Makale
"SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ", Yusuf Ergen, Ufuk Töman, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (jret), 2014
Yusuf Ergen
Makale
"Sınıf Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Nedenlerinin İncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Öğreği)", Yusuf Ergen, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014
Yusuf Ergen
Makale
"FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME ÖĞRENME SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN YANSITICI DÜŞÜNME BOYUTUNDA İNCELENMESİ", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Yusuf Ergen, Route Educational And Social Science Journal, 2014
Yusuf Ergen
Makale
"SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ DİSİPLİN ANLAYIŞLARI İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ", Yusuf Ergen, Ufuk Töman, Cennet Karakuş, Route Educational And Social Science Journal, 2014
Yusuf Ergen
Makale
"Mikroorganizma Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, Yusuf Ergen, Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014
Yusuf Ergen
Makale
"YENİ MEZUN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Cevat Elma, Yusuf Ergen, Kesit Akademi Dergisi, 2016
Yusuf Ergen
Makale
"PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWPOINTS ON READING COMPREHENSION DIFFICULTIES OF 3RD AND 4TH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS", Yusuf Ergen, Onur Batmaz, Europan Journal of Education Studies, 2017
Yusuf Ergen
Makale
"The examination of prospective teachers’ views on digitalstorytelling activities", Ceren Çevik Kansu, Betül Küçük Demir, Yusuf Ergen, Journal of Current Researches on Educational Studıes, 2017
Yusuf Ergen
Makale
Daha Fazla Sonuç