"Ssgw Veterinary School", İntern Veteriner Hekim, 2014-2014, Yurtdışı Üniversite
Serdar Öztürk
Diğer
"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"
Serdar Öztürk
Yöneticilik
"Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (AVBAT), Üye, 2010-2012"
Serdar Öztürk
Üyelik
"Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fotoğraf Topluluğu (AVFOT), Başkan, 2010-2013"
Serdar Öztürk
Üyelik
"Ssgw Veterinary School, İntern Veteriner Hekim, 2013"
Serdar Öztürk
Diğer
"The Treatment of Cancer Thanks to Stem Cells", Serdar Öztürk, (08.02.2018-09.02.2018), Icn2018, 2018
Serdar Öztürk
Bildiri
"A Research for Increasing Producer Income and Yield in the Tea Production: The Case of Artvin Province", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek, (09.05.2018-12.05.2018), Uluslararası Tarım Kongresi, 2018
Seval Kurtoğlu
Bildiri
"Analysis of Factors Affecting Consumers in UHT Milk Consumption: The Case Study of Erzurum", Ahmet Semih Uzundumlu, Avni Birinci, Seval Kurtoğlu, (09.05.2018-12.05.2018), Uluslararası Tarım Kongresi, 2018
Seval Kurtoğlu
Bildiri
"Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Ortoborik Asit) İlavesinin Yumurta Kabuk Kalitesi ve Tibia Biyomekaniği Parametreleri ile Serum, Kabuk ve Tibia Mineral Konsantrasyonları Üzerine Etkisi", Hacer Kaya, Muhlis Macit, Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2018
Hacer Kaya
Makale
"İnfluence on some physiological charesteristics of the honeybee (Apis mellifera L. ) colonies of radio frequences.", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Vecihi Aksakal, Yahya Yasin Yılmaz, (09.05.2018-12.05.2018), International Agriculturel Science Congress, 2018
Yahya Yasin Yılmaz
Bildiri
Daha Fazla Sonuç