"Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Görev Yapan Çalışanların Örgütsel BağlılıkDüzeyleri", İnci Seçkin Ağırbaş, Yasemin Çakmak Yıldızhan, (01.11.2016-04.11.2016), 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi14th International Sport Sciences Congress, 2016
İnci Seçkin Ağırbaş
Bildiri
"GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİ", İnci Seçkin Ağırbaş, Yunus Emre Karakaya, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, 2013
İnci Seçkin Ağırbaş
Makale
"Geleceğin Kentleri: Eko-Tekno Kentler", Hayriye Şengün, Murat Küçükşen, (07.09.2018-09.09.2018), Iıı. Kentfor- Yerel Kalkınma ve Siyasal-toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, 2018
Murat Küçükşen
Bildiri
"YEREL DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ SÜRECİNDE KENT KONSEYLERİNİN ROLÜ VE İŞLEVSELLİĞİ: BURSA VE YALOVA KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ", Murat Yaman, Murat Küçükşen, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2018
Murat Küçükşen
Makale
"iş Sağlığı ve Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Ders
"Erzurum İli’nde Ekmek Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi.", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Betül Zehra Yıldırım, Asos Journal, 2018
Seval Kurtoğlu
Makale
"Mali Müşavirlik", Muhasebe elemanı, 2009-2010, Ticari (özel)
İbrahim Köksal
Diğer
"Yetki Medikal", Muhasebeci, 2009-2010, Ticari (özel)
İbrahim Köksal
Diğer
"Mali Müşavirlik", muhasebe elemanı, 2012-2012, Ticari (özel)
İbrahim Köksal
Diğer
"Kopretiflerde Şirketler Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Ders
Daha Fazla Sonuç