"Bölüm Bşk."
Serkan Altın
Yöneticilik
"Program Başkanı"
Serkan Altın
Yöneticilik
"Kurucaşile’de Ahşap Tekne Üretimi Faaliyetlerinin Gelişimi", Sabri Alkan, Serkan Altın, (08.04.2015-10.04.2015), 1. Bartın Sektörel Kalkınma Sempozyumu, 2015
Serkan Altın
Bildiri
"Organik Üretilen Piliç Etinin Bazı Besin Madde İçerikleri ve Duyusal Özellikleri", Musa Karaalp, Hacer Kaya, (25.04.2018-27.04.2018), 1. Uluslararası Gap Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 2018
Hacer Kaya
Bildiri
"Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Ortoborik Asit) İlavesinin Bazı Yumurta Sarısı Parametreleri Üzerine Etkisi", Muhlis Macit, Hacer Kaya, (21.09.2017-23.09.2017), İcadet 17, 2017
Hacer Kaya
Bildiri
"THE EFFECT OF BORON (ORTHOBORIC ACID) SUPPLEMENTATION INTO DIETS OF HENS DURING LATE LAYING PERIOD ON SERUM LIPID AND PROTEIN PROFILE", Muhlis Macit, Hacer Kaya, (25.04.2018-27.04.2018), 1. Uluslararası Gap Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 2018
Hacer Kaya
Bildiri
"İmprovement Possibilities of Some Nutritional and properties of Organically Produced Laying Hen Eggs", Musa Karaalp, Vecihi Aksakal, Hacer Kaya, (27.09.2017-29.09.2017), 1 st İnternational Organic Agriculture And Biodiversity Symposium And Workshop, 2017
Hacer Kaya
Bildiri
"The Effects of Boron (Orthoboric Acid) Supplementation Into Diets of Hens During Late Laying Period on Performance and Some Serum Parameters", Muhlis Macit, Hacer Kaya, (09.05.2018-12.05.2018), İnternationel Agriculturel Science Congress, 2018
Hacer Kaya
Bildiri
"Importance of DDGS in Ruminant Nutrition", Sadık Çıvracı, Sakine Yalçın, Hacer Kaya, (09.05.2018-12.05.2018), İnternationel Agriculturel Congress, 2018
Hacer Kaya
Bildiri
"Doğal Katkı Maddesi Olarak Sepiyolitin Hayvan Beslemede Kullanımı", Sadık Çıvracı, Sakine Yalçın, Hacer Kaya, (27.09.2017-29.09.2017), 1 st Internationel Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017
Hacer Kaya
Bildiri
Daha Fazla Sonuç