"Erzurum Gençlik ve Spor il Müdürlüğü", YÜZME ANTRENÖRÜ, 2011-2017, Kamu
Bülent Tatlısu
Diğer
"the effects of an 8-week basketball training on some physical and physıological parameters in 11-14 year old children", İzzet Uçan, Murat Ozan, Kemal Tamer, Yusuf Buzdağlı, Asian Academic Research Journal of Multidisciplınary, 2017
İzzet Uçan
Makale
"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılık Durumlarına Göre Fiziksel Aktivite ve Vücut Kitle İndekslerinin Karşılaştırılması", Yüksek Lisans, Adem Gün
Öztürk Ağırbaş
Danışmanlık
"EFFECTS OF AEROBIC EXERCISE PERFORMED ON DIFFERENT TIME OF DAYS ON GLUTATHIONE LEVELS", Oğuz Özçelik, Çağrı Özdenk, Sermin Algül, (28.04.2018-01.05.2018), International Conference on Research in Education And Science, 2018
Çağrı Özdenk
Bildiri
"Effetcs of Training Status on Ventilatory Efficiency During Incremenatl exercise Test", Çağrı Özdenk, Sermin Algül, Oğuz Özçelik, (07.09.2017-10.09.2017), Fizyoloji Kongresi, 2017
Çağrı Özdenk
Bildiri
"Effects of Training Status on Ventilatory Efficiency During Incremental Exercise Test", Çağrı Özdenk, Sermin Algül, Oğuz Özçelik, (07.09.2017-10.09.2017), 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2017
Çağrı Özdenk
Bildiri
"Variations in leptin, nesfatin-1 and irisin levels induced by aerobic exercise in young trained and untrained male subjects", Sermin Algül, Çağrı Özdenk, Oğuz Özçelik, Biology of Sport, 2017
Çağrı Özdenk
Makale
"Respiratory Parameters of Elite Tennis Players", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mergül Çolak, Mehmet Yazıcı, Advances in Biological Research, 2017
Öztürk Ağırbaş
Makale
"Acute Effect of Extreme Sports on Serum Lipids", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, Anthony c Hackney, Internatıonal Journal of Scıentıfıc Study, 2018
Öztürk Ağırbaş
Makale
"THE EFFECT OF PROGRESIVE RELAXATION TRAININGON FREE RADICALS, ANTIOXIDANT SYSTEM ANDOXYDATIVE DNA DAMAGE", Nurinnisa Öztürk, Hamit Hakan Alp, Öztürk Ağırbaş, Ebubekir Bakan, Eser Aggon, Elif Siktar, Fresenius Environmental Bulletin, 2018
Öztürk Ağırbaş
Makale
Daha Fazla Sonuç