"Respiratory Parameters of Elite Tennis Players", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mergül Çolak, Mehmet Yazıcı, Advances in Biological Research, 2017
Öztürk Ağırbaş
Makale
"Acute Effect of Extreme Sports on Serum Lipids", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, Anthony c Hackney, Internatıonal Journal of Scıentıfıc Study, 2018
Öztürk Ağırbaş
Makale
"THE EFFECT OF PROGRESIVE RELAXATION TRAININGON FREE RADICALS, ANTIOXIDANT SYSTEM ANDOXYDATIVE DNA DAMAGE", Nurinnisa Öztürk, Hamit Hakan Alp, Öztürk Ağırbaş, Ebubekir Bakan, Eser Aggon, Elif Siktar, Fresenius Environmental Bulletin, 2018
Öztürk Ağırbaş
Makale
"RESPIRATORY PAREMETERS OF ELITE TENNIS PLAYERS", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mergül Çolak, Mehmet Yazıcı, (21.05.2017-23.05.2017), The International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017
Öztürk Ağırbaş
Bildiri
"THE EFFECT OF SOME EXTREME SPORTS ON SERUM LIPIDS", Öztürk Ağırbaş, Eser Ağgön, (21.05.2017-23.05.2017), The International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017
Öztürk Ağırbaş
Bildiri
"Respiratory Parameters of Elite Tennis Players", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mergül Çolak, Mehmet Yazıcı, (21.05.2017-23.05.2017), 4.uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 2017
Öztürk Ağırbaş
Bildiri
"The effect of extreme sports on oxidative stress", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, İzzet Uçan, Anthony c Hackney, Archives of Budo Science of Martial Arts And Extreme Sports, 2017
Öztürk Ağırbaş
Makale
"The Effect of Wrestling Training and SaunaPractice on Cortisol and Insulin Hormones", Eser Ağgön, Fatih Kıyıcı, İzzet Uçan, Mergül Çolak, Öztürk Ağırbaş, Anthony c Hackney, Advances in Physical Education, 2017
Öztürk Ağırbaş
Makale
"The Effect of Wrestling Training and Sauna Practice on Cortisol and Insulin Hormones", Eser Ağgön, Fatih Kıyıcı, İzzet Uçan, Mergül Çolak, Öztürk Ağırbaş, Advances in Physical Education, 2017
Öztürk Ağırbaş
Makale
"EFFECTS ON DNA DAMAGE AND OXIDATIVE STRESS OF MELATONIN TREATED WITH EXERCISE", Öztürk Ağırbaş, Necip Fazıl Kishalı, Bıochemıcal Genetics, 2018
Öztürk Ağırbaş
Makale
Daha Fazla Sonuç