"Bölüm Bşk."
Öztürk Ağırbaş
Yöneticilik
"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"
Öztürk Ağırbaş
Yöneticilik
"Effects of Rafting and Paragliding on Dopamine and Prolactin", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Cebrail Gürsul, İzzet Uçan, (26.04.2018-27.04.2018), 4th Internatıonal Symposıum Onmultıdıscıplınary Studıes (ısms), 2018
Öztürk Ağırbaş
Bildiri
"The effect of extreme sports on oxidative stress", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, İzzet Uçan, Anthony c Hackney, The Effect of Extreme Sports on Oxidative Stress, 2017
Öztürk Ağırbaş
Makale
"THE EFFECT OF PROGRESIVE RELAXATION TRAINING ON FREE RADICALS, ANTIOXIDANT SYSTEM AND OXYDATIVE DNA DAMAGE", Eser Ağgön, Nurinnisa Öztürk, Hamit Hakan Alp, Öztürk Ağırbaş, Ebubekir Bakan, Elif Sıktar, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2018
Öztürk Ağırbaş
Makale
"Academic Studies in Sport Sciences", CHAPTER 1, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Prof. Dr. Fatma ÇELİK KAYAPINAR, 978-605-288-619-9, 7-14, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü
Öztürk Ağırbaş
Kitap
"Çocuklarda Gençlerde ve Yaşlılarda Yaşam Boyu Spor", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
İzzet Uçan
Ders
"Effects of Rafting and Paragliding on Dopamine and Prolactin", Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Cebrail Gürsul, İzzet Uçan, (26.04.2018-27.04.2018), 4th Internatıonal Symposıum Onmultıdıscıplınary Studıes (ısms), 2018
İzzet Uçan
Bildiri
"FARKLI EGZERSİZ TİPLERİNİN KARDİYAK YENİDEN ŞEKİLLENME İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ", Gazi Kitabevi, 978-605-344-714-6, Bilimsel Kitap
İzzet Uçan
Kitap
"Spor Bilimleri Derneği"
Üstün Türker
Üyelik
Daha Fazla Sonuç