"Chemical Characterization of 64 Propolis Samples from Hakkari, Turkey", Nesrin Ecem Bayram, Kadriye Sorkun, Gül öz, Bekir Salih, Gülaçtı Topçu, Records of Natural Products, 2018
Nesrin Ecem Bayram
Makale
"Detectıon of Some Qualıty Propertıes And Antıoxıdant Actıvıty of Bee Products Lıke; Honey, Pollen And Propolıs Obtaıned From Bayburt And Dıfferent Regıons of Turkey", Yüksek Lisans, Öznur Saroğlu
Nesrin Ecem Bayram
Danışmanlık
"Melissopalynological Analysis for Geographical Markingof Kars Honey", Çiğdem Özenirler, Nesrin Ecem Bayram, Golshan Zare, Kadriye Sorkun, Gençay Çelemli Ömür, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2018
Nesrin Ecem Bayram
Makale
"Chemical Characterization of Kars Honey", Çiğdem Özenirler, Nesrin Ecem Bayram, Ömür Çelikbıçak, Kadriye Sorkun, Ömür Gençay Çelemli, Fresenius Environmental Bulletin, 2018
Nesrin Ecem Bayram
Makale
"Trabzon Harita Mühendislik Bürosu", İŞYERİ SAHİBİ, 2011-2013, Ticari (özel)
Bahadır Kurnaz
Diğer
"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"
Bahadır Kurnaz
Yöneticilik
"Bölüm Bşk."
Bahadır Kurnaz
Yöneticilik
"Milli Eğitim Bakanlığı", ÖĞRETMEN, 2012-2017, Kamu
Nihal Özdemir
Diğer
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı", İŞ VE MESLEK DANIŞMANI, 2012-2012, Kamu
Nihal Özdemir
Diğer
"Bölüm Bşk."
Nihal Özdemir
Yöneticilik
Daha Fazla Sonuç