"Dynamics of Viscoelastic Euler-Bernoulli Beam with Functionally Graded Material", Ruşen Sınır, Berra Gültekin Sınır, Sümeyye Sınır, (14.11.2018-15.11.2018), II. International University Industry Cooperation, rd And Innovation Congress, 2018
Ruşen Sınır
Bildiri
"Dynamic Analysis of a Beam in Current", Ruşen Sınır, Berra Gültekin Sınır, Sümeyye Sınır, (17.04.2019-20.04.2019), International Civil Engineering And Architecture Conference 2019, 2019
Ruşen Sınır
Bildiri
"Applications of Piezoelectric Beam", Ruşen Sınır, Berra Gültekin Sınır, Sümeyye Sınır, (14.11.2018-15.11.2018), II. International University Industry Cooperation, rd And Innovation Congress, 2018
Ruşen Sınır
Bildiri
"Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Ekim Sıklığının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Bir Araştırma", Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Alihan Çokkızgın, Ümit Girgel, Abdulkadir Tanrıkulu, Gülay Zulkadir, Murat Canbolat, Mehmet Güneş (28.04.2015-01.05.2015), Gap Vıı.tarım Kongresi, 2015
Ümit Girgel
Bildiri
"Mannitol (C6H14O6) effects on germination of broadbean (Vicia faba L.) Seeds", Alihan Çokkızgın, Ümit Girgel, Hatice Çokkızgın, Forestry Research And Engineering, 2019
Ümit Girgel
Makale
"Effect of Conventional and Organic Farming on Morphological andAgronomic Characteristics of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.)", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Elixir International Journal, 2019
Ümit Girgel
Makale
"Proje Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2
Ediz Boz
Ders
"Yabani Hardal (Sinapis sp.) Bitkisinin Biyodizel Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.01.2018-22.01.2019, 7, 385.26 TÜRK LİRASI
Ümit Girgel
Proje
"Vermikompost Gübre Uygulanan Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinin Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi", Volkan Gül, Betül Gıdık, Ümit Girgel, (30.11.2018-03.11.2018), IV. Ines Internatıonal Academic Research Congress, 2018
Ümit Girgel
Bildiri
"Milli Eğitim Bakanlığı", FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ, 2007-2010, Kamu
Nihal Özdemir
Diğer
Daha Fazla Sonuç