"Exploring extraneous cognitive load in an instructional process via the web conferencing system", Dilara Arzugül Aksoy, Unal Cakiroglu, Behavıour Informatıon Technology, 2017
Dilara Arzugül AKSOY
Makale
"Bölüm Bşk."
Leyla Güçlü
Yöneticilik
"", Vergi İcra Hukukunda Haciz ve Elektronik Haciz Uygulamaları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 113-114, Cilt: 9, Ocak-Şubat 2014)
Burçin Öz
Makale
"", Bilgi Edinme Kanunu Çerçevesinde Vergi Mahremiyetinin Değerlendirilmesi, Electronic Journal Of Vocational Colleges, Sayı: 2, Cilt: 2, Yıl:2012, ss. 46-56 (http://www.ejovoc.org/makaleler/aralik_2012/pdf/06.pdf)
Burçin Öz
Makale
"", Ahmetli Meslek YüksekokuluManisa Celal Bayar Üniversitesi
Burçin Öz
Ders
"Öngöz, S. & Aksoy, D. A. (2018). Kavramdan Uygulamaya: Elektronik Mentörlük. Akkoyunlu, B., İşman, A., Odabaşı, H. F. (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları içinde (s. 349-364). KİTAP BÖLÜMÜ"
Dilara Arzugül AKSOY
Kitap
"Erümit A. K., Benzer, A. İ., Aksoy, D. A., Aksoy, A. & Şahin, G. (2017). Algoritmik düşünme için programlama öğretimi adımları, Odabaşı, H. F., Akkoyunlu, B., İşman, A. (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları içinde (s. 1-12). KİTAP BÖLÜMÜ"
Dilara Arzugül AKSOY
Kitap
"Bölüm Birinciliği - İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü."
Dilara Arzugül AKSOY
Ödül
"Erümit, K., Karal, H., Şahin, G., Aksoy, D. A., & Aksoy, A. 2019. Programlama Öğretimi için Bir Model Önerisi: Yedi Adımda Programlama. Eğitim ve Bilim, 44(197), 155-183."
Dilara Arzugül AKSOY
Makale
"Tatlı Z., & Aksoy D.A. 2017. Yabancı Dil Konuşma Eğitiminde Dijital Öykü Kullanımı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45, 137-152."
Dilara Arzugül AKSOY
Makale
Daha Fazla Sonuç