BESYO Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu Güncel Hali

BESYO Özel Yetenek Sınavı  ve Kılavuz  hakkında Sorularınız için Dahili:2753BESYO ÖZEL YETENEK SINAV TARİHLERİ VE YERİ

 

Online Ön Kayıtlar

Sınav Kesin Kayıtları

Sınav Programının İlan Tarihi

Koordinasyon

Sınav

Başlangıcı

01-05 Ağustos 2018

06-10 Ağustos 2018

13

Ağustos

2018

14

Ağustos

2018

Online Kayıtlar: oys.bayburt.edu.tr

 

Kayıt, Evrak Teslimi ve Kayıt Onayı: Bayburt Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Kayıt Bürosu, Baberti Külliyesi, Eğitim Fakültesi Binası Zemin Kat

 

Sınav Programları ve Sınav Yerleri: 13 Ağustos 2018 tarihinde www.bayburt.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.

Sınavın yer, tarih ve saatleri, sınav yürütme kurulu tarafından müracaatların bitiminden sonra üniversitemiz web sitesinde ve kayıt bürosunda ilan edilecektir. Tüm adaylar, sınav başlamadan önce hazır bulunurlar ve görevliler eşliğinde kayıt sırasında verilen sıra numarasına göre sınava alınırlar.

Sınav kayıtları onaylanan adaylara kimlik bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve fotoğraflı, soğuk damgalı Özel Kimlik Belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) sınavlarda yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi eksik olan adaylar ile soğuk damgası bulunmayan, belirgin olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da fotoğrafı adaya benzemeyen kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz.

NOT: Her ne sebeple olursa olsun sınav sırasını kaçıran adaylar, sınava girme haklarını kaybederler. Sınav üst komisyonu sınav yer ve tarihlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

 KESİN KAYITLAR

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Asil ve Yedek Adayların İlanı

7 Eylül 2018

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Asil Adayların Kesin Kayıtları

10-11 Eylül 2018

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Boş Kontenjanların İlanı

12 Eylül 2018

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Yedek Adayların Kesin Kayıtları

13 Eylül 2018

 

Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim Asil ve Yedek Adayların İlanı

14 Eylül 2018

Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim Asil Adayların Kesin Kayıtları

17-18 Eylül 2018

Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim Boş Kontenjanların İlanı

19 Eylül 2018

Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim Yedek Adayların Kesin Kayıtları

20 Eylül 2018

 

Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Asil ve Yedek Adayların İlanı

21 Eylül 2018

Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Asil Adayların Kesin Kayıtları

24-25 Eylül 2018

Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Boş Kontenjanların İlanı

26 Eylül 2018

Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Yedek Adayların Kesin Kayıtları

27-28 Eylül 2018

 

 

a)  Kazanan adayların kesin kayıtları Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirtilen tarihler arasında yapılır. Kazanan adaylar mezun oldukları lisenin diplomasını yanlarında getirmek zorundadırlar. Belirtilen bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların sağlık raporu dâhil hiçbir mazereti kabul edilmez.

b)  Kesin kayıtlar sonunda boş kontenjan sayıları belirtilen tarihlerde üniversite web sayfasından (www.bayburt.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ niteliğindedir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

c)  2018–2019 öğretim yılı için yapılan Özel Yetenek Sınavıyla asıl listeden kazandığı halde kayıt yaptırmayanların yerine yerleştirilecek yedek liste adaylarından belirtilen tarihlerde müracaatları alınır, puan sıralamasına göre yedeklerden kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları yapılır. Belirtilen bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların sağlık raporu dâhil hiçbir mazereti kabul edilmez.

d)  Yedek listeden yerleştirmeye hak kazanan adaylar başvurularını şahsen veya noter onaylı vekili tarafından yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yoluyla veya başkası tarafından yapılacan başvuruların kayıtları alınmayacaktır.

e)  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi yedek adayları puan sıralamasına göre yapılırken, Antrenörlük Eğitimi Bölümü yedek kayıtları aşağıdaki sıralama önceliğine göre yapılır;

1)      Yedek adaylar YP puanlarına göre öncelikle ilgili branş yedek kontenjanından yerleştirme yapılır.

2)      Kontenjan dolmaması durumunda, diğer branşlardan ilgili kontenjanın ait olduğu cinsiyete göre YP puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yerleştirme yapılır.

3)      Bu durumların haricinde kontenjan yine dolmamış veya ilgili cinsiyetten yedek aday bulunmadığı durumda ise diğer cinsiyetten genel YP puanına göre yerleşemeyen en yüksek puan alan adaydan başlanarak yerleştirme yapılır.

4)      Şehit ve gazi yakını kontenjanlarında boş kalması halinde genel yedek listelerinden (branş gözetmeksizin) yerleştirme puan (YP) sırasına göre yerleştirme yapılır.

5)      Engelli adayların kontenjanlarında boş kalması halinde, öncelikle engelli yedek adayların yerleştirmeleri yapılacaktır. Bu kontenjanların yine dolmaması halinde genel yedek listelerinden (branş gözetmeksizin) yerleştirme puan (YP) sırasına göre yerleştirme yapılır.

6)      ENGELLİ ADAYLAR YALNIZCA KENDİLERİNE AİT KONTENJANLARDAN FAYDALANABİLECEKLER, DİĞER ADAYLARA AİT YEDEK KONTENJANLARDAN FAYDALANAMAYACAKLARDIR.

 

 

BESYO SINAV KILAVUZU GÜNCEL HALİ