Başvuru ve Kayıt

Web sayfamızda yayınlamış olduğumuz öğrenci alımları ile ilgili bilgilerin açıklandığı ilan metni incelenir ve ilan metnindeki işlemler, belirtilen tarihler aralığında sırası ile takip edilir.
 
1- İlk önce, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesi ön kayıtlanma bölümünden ön başvuru yapılır.
 
2- Tezli Yüksek Lisans Başvuru Formu doldurulur ve ilan metninde belirtilen evraklarla birlikte Enstitü’ye (Baberti Külliyesi Tuzcuzade Mahallesi  Demirözü Yolu 5.Km. Eğitim Fakültesi Zemin Kat  No:Z 20/21)  şahsen veya posta yoluyla teslim edilmelidir. Anılan başvuru tarihleri içerisinde postadaki gecikmelerden dolayı doğabilecek hak kaybından Enstitümüz mesul değildir.
 
3- Kazanan adaylar, web sayfamızdan ‘ASİL’ ve ‘YEDEK’ olarak ilan edilir.“Mülakat sınavı kaldırılmış olduğu için yerleştirme, sadece puan sıralamasına göre yapılmaktadır.”
 
4- ASİL olarak kazananlar, ilan metninde belirtilen evraklarla birlikte kesin kayıt yaptırmak için Enstüti’ye başvurur.
 
5- Kesin kayıt tarihlerinde başvurusunu yapmayan “ASİL” adayların yerine ‘YEDEK’ listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.
 
6- Kesin kayıt işleminden sonra sırada danışman öğretim üyesinin belirlenmesi var… -İlgili anabilim dalı başkanlığı istediği taktirde-Danışman Öneri Formu’nun birinci bölümü, öğretim üyelerinin uygun görüş ve imzası alınarak öğrenci tarafından doldurulur ve ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilir.
 
7- Anabilim Dalı Başkanlığı, Danışman Öneri Formu istemesi halinde uygun görüşünü, Danışman Öneri Formu istemediği taktirde uygun gördüğü öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kurulu'na sunar. Yönetim Kurulu Kararı ile danışman öğretim üyeleri belli olur.
 
 
8- Danışman öğretim üyeleri belirlendikten sonra her öğrenci kendi danışman hocası ile diyaloga geçer ve ders kayıt işleminin nasıl yapılacağı konusunda bilgi edinir veya birlikte ders kaydı/ders seçimi yapılır. (Not: Ders kaydı, her dönem başında yeniden yapılır.)
 
9- Öğrenci tarafından veya danışman-öğrenci birlikteliği ile web üzerinden yapılan ders kaydı, danışman öğretim üyesi tarafından onaylanmadıkça geçerli sayılmayacağı için seçilen dersler danışman tarafından yine web üzerinden onaylanır.
 
10- İki adet çıktısı alınan ders kayıt formunun bir adeti öğrenciye ve bir adeti de Enstitü’ye ulaştırılmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. (Not: Her türlü kayıt işleminden birinci derecede öğrenci sorumlu olduğu için bu süreci, öğrencinin bizzat kendisinin takip etme ve neticelendirmesi gerekir.)