Unvanı-Adı-Soyadı    Komisyondaki Görevi
Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL Üye
Doç. Dr. Gül KALELİ YILMAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇOLAK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZKAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hamit Emre KIZIL Üye
Dr. Öğr. Üyesi İlker TEKİN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Füsun ÇELEBİ BOZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ferdi GÜZEL Üye