Bal İhtisas Alt Komisyonu Toplantısı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Bal İhtisas Alt Komisyonu toplantısı 26 Haziran tarihinde Ankara'da yapıldı. Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ECEM BAYRAM'ın da davetli olarak katılım sağladığı toplantıda TAGEM tarafından desteklenen "Türkiye'de Üretilen Çam Balının Fiziksel, Kimyasal ve Mineral Madde Profili" başlıklı güdümlü projenin sonuçları değerlendirildi ve Türkiye'de üretilen çam ballarının standartlaştırımlasına yönelik kararlar alındı. 
/uploads/.global/f779c2df2ac89777d0b4ba198dc36345.png