Akademik Değerleme Ve Kalite Geliştirme Kurulu

AKADEMİK DEĞERLEME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Rektör Prof. Dr. Selçuk COŞKUN   Başkan
  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR   Üye
  Dekan Temsilcisi Bayburt Eğitim Dekanı Prof.Dr. Emin ERDEM   Üye
  MYO Müdür Temsilcisi Teknik Bil. MYO Müdürü Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL   Üye
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V.  Doç. Dr. Cem KAHYA   Üye
  Enstitü Temsilcisi Fen Bil. Enstitü Müdür V. Prof. Dr. Metin UÇURUM   Üye
  Genel Sekreter  Dr. Öğretim Üyesi Ufuk TÖMAN   Üye
  Prof. Dr. Bener GÜNGÖR   Üye
  Doç. Dr. Mehmet ÇINAR   Üye
  Doç. Dr. Gül KALELİ YILMAZ   Üye
  Doç. Dr. Hüseyin SERENCAM   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ÖZKAN   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi M. Yasin TAŞKESENLİOĞLU   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Filiz AYGÜN ERTÜRK   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Esmeray ALACADAĞLI   Üye
  Genel Sekreter Yardımcısı  Nazmi KARABULUT   Üye
  Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis KILIÇ   Üye
  Öğrenci İşleri Daire Başkanı Cuma AYTEMUR   Üye
  Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Akif KACIR   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini GENEL SEKRETERLİK birimi yürütmektedir.