Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz

"Endülüs ve Mağrib Hattatları", Yılmaz Abdulkadir, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2013

"Endülüs ve Mağrib de Kufi Hattının Tarihi Gelişimi", Yılmaz Abdulkadir, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2012

"Endülüs ve Mağrib Hattatları", Yılmaz Abdulkadir, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2013

"Türk Kitap Sanatları Tabir ve Istılahları", Damla, 975-381-537-9, Bilimsel Kitap

"Sicill i Ahvâl Defterlerine Göre Erzurumlu Memurlar 1879 1909", Zafer, 978-975-442-156-9, Bilimsel Kitap

"Türk İslam Sanatları Tarihi", Önlisans, Türkçe, 2

"İslam'da Sanat ve Estetik", Lisans, Türkçe, 2

"Kitap Sanatları Teminolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Osmanlı Türkçesi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Ebru Sanatı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Kitap Sanatları Terminolojisi", Doktora, Türkçe, 3

"Ebru Sanatı", Doktora, Türkçe, 1

"Arapça", Hazırlık, Türkçe, 6

"Dekan Yardımcısı"

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Bşk."

"Dekan Yardımcısı", İlahiyat Fakültesi, Bayburt Üniversitesi

"Enstitü Müdür Yardımcısı", Güzel Sanatlar Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi

"Bölüm Bşk.", İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Atatürk Üniversitesi

"Meb", Öğretmenlik, 1980-1992, Diğer

"Fuat Başar'ın Hayatı ve Ebru Sanatına Katkısı", Yüksek Lisans, Ahmet Dizlek

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan Hanım Sultanlara ve Padişahlara Ait Bir Grup Vakfiyenin Hat, Tezhip ve Cilt Bakımından İncelenmesi", Doktora, Hüseyin Elitok

"Hattat Sami Efendi ve Hat Sanatındaki Yeri", Doktora, Mahmut Sami Kanbaş

"Hattat Mehmed Şevki Efendi ve Sülüs-nesih Hat Ekolü", Doktora, Yusuf Bilen

"Türk Tezhip Sanatında Levha Tezyinatı", Doktora, Celalettin Karadaş

"Ayşî Mehmed Efendi'nin, Ruhu'ş-şurûh Âla'l-maksûd İsimli Eserin Tahkîkî (edisyon Kritik)", Yüksek Lisans, Nurullah Oruç

"Muhammed B. Hamid El-kefevi'nin Şerhu'l-emsileti'l-muhtelife Adlı Eserinin Tahkiki (edisyon Kritik)", Yüksek Lisans, Yakup Ziyaalp

"Hâlid El-ezherî'nin Şerhu Mukaddimeti'l-âcurrûmiyye Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Yüksek Lisans, Lütfi Özbey

"Hâşiyetün Alâ Şerhi Tasrîfi'l-izzî li Teftâzânî", Yüksek Lisans, İskender Karayiğit

"Kredi Kartı Borç Sorgulama http://guvenlikredikartiborcsorgula.com/", Yüksek Lisans, Ali Durmaz

"Princeton Üniversitesi (amerika) Firestone Kütüphanesi'nde Bulunan Tezhibli Bir Kur'ân-ı Kerîm'in Tahlili", Yüksek Lisans, Hamide Çögenli

"Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi`nde Bulunan Bazı Tezhibli Yazma Eserlerin Tahlili", Yüksek Lisans, Mukaddes Orhan

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2009 Doçent İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1992 - 1996 Doktora İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1990 - 1992 Yüksek Lisans Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Atatürk Üniversitesi