Veritabanları
 

VERİTABANI

VERİTABANI İÇERİĞİ

Ebook Central

120.000 elektronik tam metin içeren Ebook Central E-Kitap veri tabanı, ProQuest firmasına ait 16 akademik koleksiyonu kapsayan veri tabanıdır. daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ.

EBSCOHOST

Academic Search Premier (ASP) ve Business Source Complete (BSC) ; Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri, güzel sanatlar konularını kapsayan "aggregator" veri tabanıdır.

Hiperkitap

Hiperkitap; e-kitap veri tabanı; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, enerji,   hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp gibi konuları kapsamaktadır.

IEEE / IEE Electronic Library

İçeriği elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisliği, fizik   vb. konularda tam metin erişimini kapsamaktadır.

ITHENTICATE

Üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.

 

Üniversitelerde doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Program, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır.

Science Direct

Fen bilimleri teknoloji ve tıp alanlarındaki Elsevier tam metin dergi koleksiyonunu içeren veri tabanıdır.

Scopus

SciVerse Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veri tabanıdır.

T&F (Taylor & Francis)

Tarım ve çevre bilimleri, sanat, sosyal bilimler, bilgisayar, ekonomi, eğitim, mühendislik ve teknoloji, gıda mühendisliği, coğrafya, dil ve edebiyat, hukuk, matematik, istatistik ve spor bilimlerini içeren bir veri tabanıdır.

Web of Science

WOS (Web of Science) 1980'den günümüze Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index ve Arts and Humanities erişim sağlayan bibliyografik bir veri tabanı olmakla birlikte makalelerin bibliyografik bilgileri, yararlanılan kaynakları ve atıfları listelemektedir.

Tümer ALTAŞ A.Ş. Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi  Veritabanı 

İngilizce dil sınavı hazırlık paketidir. İçeriğinde 10.000 metin, video ve ses dosyası bulunmaktadır.

Knovel E-Kitap

Knovel; mühendislerin ve mühendislik öğrencilerinin akademik güvenilirliği olan bilimsel bilgilere analitik arama motorları sayesinde ulaşabildiği bir elektronik kitap platformudur.

 

 

 ULAKBİM veritabanları için http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/ adresine tıklayınız.

 

AÇIK ERİŞİMLİ KAYNAKLAR

http://acikerisim.ankos.gen.tr/

Açık arşivler ile ilgili daha  ayrıntılı bilgi Ankos açık erişim ve kurumsal arşivler sayfasında yer almaktadır.

http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=110915&uiLanguage=tr

DOAJ (Directory of Open Access Journal)7.000 dergi ve 600.000 makalenin bulundugu en önemli acık erişim paltformlarından biridir. 

http://arxiv.org/

Cornell Üniversitesi Kütüphanesi tarafından yürütülen bu açık erişim projesi Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Karşılaştırmalı Biyoloji ve İstatistik konularında 500.000'den fazla e-kaynağa erişim sağlar.

http://www.opensciencedirectory.net/

Kalkınmakta olan ülkelerin bilimsel araştırmalarına destek olmak için hazırlanmış bir açık erişim arşivleri dizini olan siteden birçok ücretsiz yayına ve veri tabanına erişmeniz mümkün.

Tekil Ziyaret : 2313
Toplam Ziyaret : 10202