Ders Kaydı
 

Ders Kaydı Nedir Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
 
Her dönem başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, açılmış olan derslerden alınacak olanların kaydı resmi web sitemiz üzerinden yapılır.
 
Yatırılması gereken bir ücret varsa, ilgili banka ve hesap numarasına yatırıldıktan sonra ders kaydı yapılabilir.
 
Kayıt, Öğrenci İşleri'nden alınmış olan öğrenci şifresi ile resmi web sitemizdeki ders kayıt sisteminden yapılır.
 
Öğrenci tarafından yapılan ders kaydı, danışmanı tarafından -sistem üzerinden- onaylandıktan sonra geçerli olur.
 
Danışmanın onaylamadığı kayıt geçerli olmadığı için öğrenci-danışman görüşmesi ve onayın bu şekilde yapılması daha uygundur.
 
Ders kayıt sürecinin tamamını danışman ile birlikte yapmak çok daha uygundur.
 
Ders kaydı ile ilgili bütün sorumluluk öğrenciye aittir.
 
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra çıktısı alınır ve ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilir.
 
Anabilim dalı başkanlığından Enstitü'ye gelen formlar kontrol edilerek öğrenci dosyalarına yerleştirilir.
 
Ders kaydını takip eden  hafta içerisinde kaydı yapılan ders veya dersler danışman onayı ile bırakılabilir veya yeni dersler alınabilir.

Süresi içinde haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına müracaat edebilir. Haklı ve geçerli mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin alacakları dersler ilgili kurul tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
 
Dönem kaydı yapılmadan derslere devam edilemez.
 
Kayıt süresi içinde, ders kaydı yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme hakkını kaybetmiş olur ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

Tekil Ziyaret : 3575
Toplam Ziyaret : 14938