TÜMÜ
Duyuru : Bayburt Üniversitesi 2016 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi ve Yönetmeliği
27 Aralık 2016 Salı

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları,

 

27/12/2016 tarih ve 2016/9714 karar sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Üniversitemiz 2016 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi aşağıda verilmiştir. 

Söz konusu teşvik programı YÖKSİS veri tabanını esas almakta olup, öğretim elemanlarımızın bu veri tabanındaki her türlü bilgilerini güncel tutması gerektiğini bir kez daha hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.  

 

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü

 

 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

 

 

 

 

02-13 Ocak 2017

 

Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu;

 

-Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde, bölüm başkanlıklarına,

-Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında bölüm başkanlıklarına,

-Enstitülerde anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıklarına

 

başvuruların yapılması,

 

16-20 Ocak 2017

Yapılan başvuruların her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde kurulan Ön İnceleme Heyeti tarafından incelenmesi ve nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru değerlendirme kararı ile birlikte Üniversite Akademik Teşvik Komisyonuna iletilmesi.

 

 

23-27 Ocak 2017

Akademik Teşvik Komisyonunun, Ön İnceleme Heyeti tarafından gönderilen başvuruları ve başvuru değerlendirme kararlarını inceleyerek nihai kararı vermesi.

 

 

29 Ocak 2017

Akademik Teşvik Komisyon kararlarının Bayburt Üniversitesi resmi internet sayfasından ilanı.

 

 

30 Ocak-03 Şubat 2017

 

Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na itiraz.

 

06-10 Şubat 2017

 

İtiraz süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde itirazların Senato tarafından değerlendirilmesi (itiraz sonucunda Senatonun vereceği karar kesindir).

 

Tekil Ziyaret : 1356
Toplam Ziyaret : 3792
HIZLI ERİŞİM