2. Patentle Türkiye - Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması
Patent