Stratejik Plan Ekip Sorumluluğu

STRATEJİK PLAN KOMİSYONU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR   Başkan
  Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ERGEN   Üye
  İİBF Dekan Yardımcısı: Ali Rıza AĞ   Üye
  İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ÖZKAN   Üye
  Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Engin ŞAHİN   Üye
  İnsan ve toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Gazi ÖZDEMİR   Üye
  Sağlık Bilimleri  Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Filiz AYGÜN ERTÜRK   Üye
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Öztürk AĞIRBAŞ   Üye
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü:  Dr. Öğretim Üyesi Emine TAŞ   Üye
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Sinan BAYRAM   Üye
  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Metin UÇURUM   Üye
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Nevzat AYDIN    Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Hale ALAN   Üye
  Genel Sekreter Yardımcısı: Nazmi KARABULUT   Üye
  Strateji Geliştirme Daire Başkanı: Halis KILIÇ   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.