Lecturer Yunus Yücel

"BİLGİ EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: YÜKSELENEKONOMİLER ÖRNEĞİ", Yunus Yücel, Etü Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

"1990-2016 DÖNEMİ İÇİN TÜRKİYE ABD’xxYE YAKINSADI MI?", Yunus Yücel, Ömer Selçuk Emsen, (02.05.2019-05.05.2019), al Farabi IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"İstihdam Yaratmayaqn Büyüme: Türkiye’xxde Sektörel ve Bölgesel Uygulama (2004-2014)", Serap Bedir, Yunus Yücel, Harun Can, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomiaraştırmaları Sempozyumu, 2018

"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Mikro İktisat", Önlisans, Türkçe, 2

"Bilgi ve İletişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 3

"Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği", Önlisans, Türkçe, 2

"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2

"Makro İktisat", Önlisans, Türkçe, 3

"Makro İktisat", Önlisans, Türkçe, 2

"Mikro İktisat", Önlisans, Türkçe, 3

"Bilgisayar", Önlisans, Türkçe, 2

"Lisans Başarı Bursu", Türkiye Ekonomi Kurumu, Diğer, Türkiye

"Mezuniyet başarısı", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (dr), Erzurum Teknik Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Demirözü Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2016 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (yl) (atatürk Üniv. Ortak), Erzincan Üniversitesi
2008 - 2012 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Atatürk Üniversitesi