Lecturer PhD Süleyman Yurttaş

"Sır Dizilerinde Yer Alan Adil Dünya İnancı", Süleyman Yurttaş, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019

"Toplumsal Kimlik Okuryazarlığı", Süleyman Yurttaş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

"Pozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (PNYAÖ) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", Süleyman Yurttaş, Erem Sarıkoca, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018

"Yaşlı Bakım Programı Öğrencilerinin Gözünden Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Gündelik Yaşam Pratikleri", Süleyman Yurttaş, (21.06.2019-23.06.2019), 2. Uluslararası Dergi Karadeniz Sosyalbilimler Sempozyumu, 2019

"ALMANYA’YA GERİ DÖNEN GENÇ VE EĞİTİMLİ TÜRKLER", Süleyman Yurttaş, İlhan Karaca, (07.05.2018-09.05.2018), Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, 2018

"Suriyeli Mültecilere Yönelik İnce Önyargılar", Süleyman Yurttaş, (20.04.2019-22.04.2019), 2nd International Conference on Management And Social Sciences, 2019

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’xxDE FARKLI ALANLARDA GÖRÜLEN NEGATİF AYRIMCI DAVRANIŞLARIN UYGULANMA SIKLIĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)", Süleyman Yurttaş, (08.11.2017-12.11.2017), 1. Uluslararası El-ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 2017

"ALMANYA’YA GÖÇ EDEN VE ORADA YAŞLANAN BİRİNCİ KUŞAK GÖÇMENLERİN KESİN DÖNÜŞ YAPMA PROBLEMİ", Süleyman Yurttaş, (07.05.2018-09.05.2018), Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, 2018

"Sosyolojik Açıdan Din ve Dini Gruplar", Toplumsal Gruplar ve Grup İçi Süreçler, akademisyen Yayınevi, Erdi AksakalSüleyman Yurttaş, 9786052584248, 50-81, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"AİLEDE ÇOCUK, GENÇ VE YAŞLILAR ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR", YAŞLI AYRIMCILIĞINA FARKLI BİR BAKIŞ, Iksad Publications, Talas, 978-605-7695-79-6, 31-68, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Hasta Psikolojisi", Önlisans, Türkçe, 2

"Meşguliyet Terapisi ve Rehabilitasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"Temel Gerontoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Davranış Bilimleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Sağlık Sosyolojisi", Önlisans, Türkçe, 2

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları", Önlisans, Türkçe, 8

"İletişim Becerileri", Önlisans, Türkçe, 2

"Hasta Psikoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Etkili ve Güzel Konuşma", Önlisans, Türkçe, 2

"Protokol", Önlisans, Türkçe, 2

"İletişim ve Halkla İlişkiler", Önlisans, Türkçe, 2

"Sosyal Hizmetler", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki Uygulama", Önlisans, Türkçe, 8

"Eğitim Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 1

"Psikolojiye Giriş 1", Lisans, Türkçe, 3

"Dini Gruplar Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Sosyolojiye Giriş 1", Lisans, Türkçe, 3

"Sosyolojiye Giriş ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Psikolojiye Giriş ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Eğitime Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitim Felsefesi", Lisans, Türkçe, 3

"Din Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Felsefeye Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Sosyoloji", Lisans, Türkçe, 2

"Sosyal Psikoloji", Lisans, Türkçe, 2

"Doğu ve Batı Düşüncesi", Lisans, Türkçe, 2

"Sosyal Hizmetler", Önlisans, Türkçe, 1

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Sağlık Psikolojisi", Önlisans, Türkçe, 2

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Bşk."

"Milli Eğitim Bakanlığı", ÖĞRETMEN, 2005-2015, Kamu

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 Yardımcı Doçent İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2017 Öğretim Görevlisi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2017 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji (dr), Atatürk Üniversitesi
1999 - 2003 Lisans Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Anadolu Üniversitesi