Professor Doctor Süleyman Çiğdem

"Bayburt Köylerinde Cami Kitabeleri", Süleyman Çiğdem, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi/turkish World Journal of Language And Literature, 2017

"Kemah Kitabeleri", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Süleyman Çiğdem, Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı, Hafis Nevzat Yanık, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Turkish World Journal of Language And Literature, 2017

"L T Guzalya nın Bayburt kalesinin Neşredilmemiş Kitabeleri Adlı Makalesi", Süleyman Çiğdem, Fatih Mehmet Ekşi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2016

"Bayburt Aydıntepe Yüzey Araştırması Işığında Bölgenin Eskiçağ Tarihinin Değerlendirilmesi", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2013

"Roma Parth İlişkilerinde Elegeia Erzurum ve Çevresi", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2011

"Eskiçağ da Trabzon Limanı Askeri Ve Ekonomik Yönden Gelişimi Ve Doğu Batı İlişkilerindeki Rolü", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal of Graduate School of Socıal Scıences, 2007

"Urartu Krallığı nın Doğu Karadeniz İlişkilerinde Diauehi Ülkesinin Rolü", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal of Graduate School of Socıal Scıences, 2007

"Gümüşhane Şiran Araköy Kaya Mezarı Kompleksi", Süleyman Çiğdem, Nurettin Öztürk, Arkeoloji ve Sanat, 2006

"Erzurum Müzesi nde Bulunan Tarım Aletleri Işığında Geç Kalkolitik ve Tunç Çağlarında Bölgedeki Tarımsal Aktiviteler", Süleyman Çiğdem, Birol Can, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih–coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Dergisi, Anadolu/anatolia, 2005

"Gümüşhane Şiran Kadıçayırı Kaya Mezarı", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergis, 2005

"Gümüşhane Şiran Araköy de Sunu Çukurları", Süleyman Çiğdem, Bülent Gönültaş, Atatürk Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2004

"Kültepe Kaniş te Koloni Çağı Anadolu İnsanının Geçim Kaynakları Tarım ve Hayvancılık", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2003

"Karasu Kenarında Bir Yerleşim Yeri Alaca Tilkitepe Höyük ve Çevresi", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2003

"Başlangıçtan Eski Tunç Çağı Sonuna Kadar Erzurum ve Yöresi Geçim Kaynakları", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2000

"2014 Bayburt Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, (11.05.2015-15.05.2015), 33.araştırma Sonuçları Toplantısı, 2015

"2005 Gümüşhane Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (29.05.2006-02.06.2006), 24.araştırma Sonuçları Toplantısı, 2006

"Bayburt Köylerindeki Cami Kitabeleri", Süleyman Çiğdem, (27.04.2016-01.05.2016), Milletlerarası Arap Harfli Mezar Taşları ve Yazıtlar Çalışma Toplantısı, 2016

"2009 Yılı Bayburt Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (24.05.2010-28.05.2010), 28. Araştırma Sonuçları Toplantıs, 2010

"2007 Gümüşhane Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (26.05.2008-30.05.2008), 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2008

"2004 Gümüşhane Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (30.05.2005-03.06.2005), 23.araştırma Sonuçları Toplantısı, 2005

"2002 Yılı Gümüşhane ve Bayburt İlleri Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (26.05.2003-31.05.2003), 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2003

"Kemah Kalesi 2011 Yılı Kazı Çalışmaları", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı, Sahure Yariş, Süleyman Çiğdem, (28.05.2012-01.06.2012), 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2012

"2015 Bayburt Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, (23.05.2016-27.05.2016), 38.uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2016

"Türk Kültüründe ve Kurgandan Türbeye ve Bayburt Dede Korkut Türbesi", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, (28.02.2017-01.03.2017), Korkut Ata’dan Günümüze Âşıklık Geleneği, 2017

"Early Farmers of Erzurum", Süleyman Çiğdem, Birol Can, (10.10.2012-13.10.2012), Uluslararası Doğu Anadolu-güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu, 2012

"2003 Yılı Gümüşhane Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (24.05.2004-28.05.2004), 22.araştırma Sonuçları Toplantısı, 2004

"İlkçağlarda Gümüşhane", Süleyman Çiğdem, Osman Emir, (25.05.2016-26.05.2016), Gümüşhane Tarihi-il Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu Tarih Bildirileri, 2016

"2015 Kemah Kalesi Kazısı", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Süleyman Çiğdem, Muhammet Lütfü Kındığılı, (23.05.2016-27.05.2016), 38.uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 2016

"Prof. Dr. Recep YIldırım’a Armağan", Yüzey Araştırmaları Işığı AltındaTarih Öncesi Dönemlerde Bayburt ve Çevresi, Bilgün Kültür Sanat Yayınları, Pınar Pınarcık Bilcan Gökce Mehmet Salih Erken Sena Çoşğun Kandal, 978-605-9636-21-6, 161-172, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Kaleli Kentler ve Bayburt Kalesi Kongresi", Tarih Öncesi ve Eski Çağlarda Bayburt Kalesi, Gezegen, 21-42, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bir Hilal Uğruna /Şehit ve Gazileri ile Bayburt", Bayburt’un Tarihi ve Coğrafyası, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Yasin Taşkesenlioğlu, 978-605-9945-13-4, 19-33, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Çayeli nden Erzurum a Yrd Doç Dr Cemil Kutlu Armağan Kitabı", Geç Helenistik Dönemde Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin Stratejik Önemi, Atatürk Üniversitesi, Selami Kılıç-Ahmet Sefa Yıldırım, 978-975-442-900-8, 227-248, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Havva İşkan a Armağan Lykıarkhıssa", 2010-2015 Yüzey Araştırmaları Işığında Bayburt İli Dahilindeki Kale ve Gözetleme Kuleleri, Ege Yayınları, 978-6059680-26.04.2016, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sosyopolitik Açıdan Urartu Öncesi Doğu Anadolu Madenciliği ve Metalurjisi", Berikan, 978-975-267-940-5, Bilimsel Kitap

"Tarih Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları 1", Gümüşhane 2012, 978-605-359-542-7, Bilimsel Kitap

"Gümüşhane Bölgesi nin Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları", Gümüşhane Valiliği, Bilimsel Kitap

"Alaca Tarihi", Atatürk Üniversitesi Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi, 975-442-092-0, Bilimsel Kitap

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Dekan Yardımcısı"

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Bayburt Bölgesi Yüzey Araştırması", Yönetici, Atatürk Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 01.04.2012-01.07.2014

"Gümüşhane Bayburt İlleri Yüzey Araştırması", Yönetici, , Diğer, Tamamlandı, 500000

"Rize'nin Eskiçağ Tarihi", Yüksek Lisans, Filiz Günderen

"Doğu Anadolu'da Kalkolitik Çağdan Demir Çağına Kadar Sosyo-politik Gelişmeler", Doktora, Abdulsabur Şığva

"Geleneksel Erzurum Evleri, Restorasyonları ve ev Yaşantısı", Doktora, Temel Sağlam

"Kalkolitik Çağ'ın Başından Roma Devri Sonuna Kadar Güney Kafkasya Kuzeydoğu Anadolu İlişkileri", Doktora, Nusret Burak Özsoy

"Orta Asya'nın Kalkolitik Çağı "güney Türkmenistan Bölgesi", Doktora, Ahmet Kocaispir

"Asur Urartu İlişkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü", Doktora, Sırrı Tiryaki

"Helenistik ve Roma Dönemlerinde Bayburt-gümüşhane Çevresi", Yüksek Lisans, Hüseyin İlhan

"mö 1500-1200 Yılları Arasında Ugarit Şehrinin Ekonomik Önemi", Yüksek Lisans, Serpil Sevim Kartal

"M.ö. 1500- 1200 Yılları Arasında Ugarit Şehrinin Ekonomik Önemi", Yüksek Lisans, Serpil Sevim

"Prehistorik Dönemden Roma Dönemine Kadar Samsun ve Çevresi", Yüksek Lisans, Ünal Uzun

"Doğu/güneydoğu Anadolu'da Kentleşme Sürecinde Mezopotamya-anadolu Arasındaki Ticari İlişkilerin Rolü", Yüksek Lisans, Abdulsabur Şığva

"Tarih Öncesi Çağlarda Tokat'ın Tarihi Coğrafyası", Yüksek Lisans, Serhat Uslu

"Orta Asya'nın Neolitik Çağı Ceytun Kültürü", Yüksek Lisans, Ahmet Kocaispir

"Bingöl Eskiçağ Tarihi", Yüksek Lisans, Sırrı Tiryaki

"Prehistorik Dönemden Roma Dönemine Kadar Trabzon ve Çevresi", Yüksek Lisans, Osman Emir

"Prehistorik Dönemden Roma'nın Sonuna Kadar Aydıntepe", Yüksek Lisans, Mehmet Suküt

"Şiran ve Çevresi Höyük ve Kaya Mezarları", Yüksek Lisans, Betül Şenbak

"Eskiçağ'da Horasan ve Çevresi", Yüksek Lisans, Zakir Yolal

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2014 Profesör Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1991 - 1996 Doktora Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1990 - 1991 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1985 - 1989 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi