Research Assistant Mustafa Özgöl

"Ortaokul Öğrencilerine Üst Bilişsel Öz-Düzenleme Öğretimine Yönelik Karşılaştırmalı Durum Çalışması: Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşleri ve Tasarladığı Etkinlikler", Mesut Öztürk, Mustafa Özgöl, Yaşar Akkan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (makü) (elektronik), 2018

"Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri", Mustafa Özgöl, İsmail Sarikaya, Mesut Öztürk, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2017

"Hayat Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", İsmail Sarikaya, Mustafa Özgöl, Rabia Yılar, İlköğretim Online (elektronik), 2017

"Üstün Yetenekli Lise Öğrencilerine Yönelik Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeği", İsmail Sarikaya, Mustafa Özgöl, Journal of Gifted Education And Creativity, 2015

"Matematik Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Öz-Düzenleme Öğrenimine Yönelik Tasarladığı Etkinliklerin İncelenmesi,", Mesut Öztürk, Mustafa Özgöl, Yaşar Akkan, İsmail Sarikaya, (11.05.2017-14.05.2017), IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017

"Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi", İsmail Sarikaya, Mustafa Özgöl, Mesut Öztürk, (11.05.2017-14.05.2017), IX. International Congress of Educational Research, 2017

"Ortaokul Öğrencilerinin Üst Bilişsel Öz-Düzenleme Öğrenimine Yönelik Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşleri", Mustafa Özgöl, Mesut Öztürk, Yaşar Akkan, (11.05.2017-14.04.2017), IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017

"Matematik öğretmen adaylarının üst bilişsel öz-düzenleme öğrenimine yönelik tasarladığı etkinliklerin incelenmesi", Mesut Öztürk, Mustafa Özgöl, Yaşar Akkan, İsmail Sarikaya, (11.05.2017-14.05.2017), IX. International Congress of Educational Research, 2017

"Öğretmen Adayların Üst-Bilişsel Dinleme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Mustafa Özgöl, Mesut Öztürk, İsmail Sarikaya, (11.05.2017-14.05.2017), IX. International Congress of Educational Research, 2017

"Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrencilerinin YaşlılaraYönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Mustafa Özgöl, Fatma Altun, (25.10.2018-27.10.2018), 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2018

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Maliye Bakanlığı", Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2013-2015, Kamu

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2019 Doktora Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (dr), Trabzon Üniversitesi
2015 Araştırma Görevlisi Bayburt Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2019 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2013 - 2019 Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi

2007 - 2012 Lisans Bayburt Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Bayburt Üniversitesi