College Board of Directors

President Lecturer PhD Emine Taş
Member Professor Doctor Vecihi Aksakal
Member Lecturer PhD Ümit Girgel
Member Lecturer PhD Yaşar Erdoğan
Member Lecturer İlyas Kays İmamoğlu
Member Lecturer Ebubekir Akkoyunlu
Reporter College Secretary Hacı Dursun Sarıdoğan