College Board of Directors

President Associate Professor Doctor Hüseyin Serencam

Deputy Manager Lecturer Arzu Çimen
Deputy Manager Lecturer Bahadır Kurnaz

Member Lecturer PhD Kübra Çinar Topçu
Member Lecturer PhD Naciye Kutlu Kantar
Member Lecturer PhD Ruşen Sınır

Reporter College Secretary Nurullah Tarıkulu