President Lecturer PhD Ümit Girgel
Department Manager Lecturer Bahadır Kurnaz
Department Manager Lecturer Murat Hüseyin Akyüz
Department Manager Lecturer Nihal Özdemir

Department Manager Lecturer PhD Ümit Girgel
Member Lecturer PhD Emine Taş
Member Lecturer PhD Nesrin Ecem Bayram
Reporter College Secretary Nurullah Tarıkulu