Lecturer İnci Seçkin Ağırbaş

"GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİ", İnci Seçkin Ağırbaş, Yunus Emre Karakaya, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, 2013

"Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Görev Yapan Çalışanların Örgütsel BağlılıkDüzeyleri", İnci Seçkin Ağırbaş, Yasemin Çakmak Yıldızhan, (01.11.2016-04.11.2016), 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi14th International Sport Sciences Congress, 2016

"Spor Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik DüzeyleriThe Levels Of Organizational Silences Of The Central OrganizationOf Department Of Sports Services", İnci Seçkin Ağırbaş, Yasemin Çakmak Yıldızhan, (30.10.2018-03.11.2013), 16th International Sport Sciences Congress, 2013

"Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatinda Görev Yapan İş GörenlerinYönetim Biçimleri Algıları İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki“The Relation Between Motivation Levels And ManagementManners Of Wage Earners Working In Provincial Organization OfSports Services Department”", Yasemin Çakmak Yıldızhan, İnci Seçkin Ağırbaş, (30.10.2018-04.11.2018), 16th International Sport Sciences Congress, 2018

"İnsan Kaynakları Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Yönetim Bilimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Kamu Personel Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2

"Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 3

"Tıbbi Dokümantasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"Ulaştırma Mevzuatı", Önlisans, Türkçe, 3

"Mesleki Yazışmalar", Önlisans, Türkçe, 2

"Büro Yönetimi ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Fen Bilimleri Enstitüsü", ÖZEL KALEM, 2008-2010, Kamu

"Çağ Otomotiv", Sigorta Sorumlusu, 2007-2008, Ticari (özel)

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2015 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (yl) (tezli) (atatürk Üniv. Ortak), Erzincan Üniversitesi
2013 - 2014 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezsiz) (uzaktan Öğretim), Atatürk Üniversitesi
2012 Öğretim Görevlisi Bayburt Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2008 - 2010 Lisans İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Anadolu Üniversitesi
2002 - 2008 Önlisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi