Lecturer İnci Seçkin Ağırbaş

"PRESENTEİZM İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", İnci Seçkin Ağırbaş, Yasemin Çakmak Yıldızhan, Busıness Management Studıes, 2019

"GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİ", İnci Seçkin Ağırbaş, Yunus Emre Karakaya, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, 2013

"Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Görev Yapan Çalışanların Örgütsel BağlılıkDüzeyleri", İnci Seçkin Ağırbaş, Yasemin Çakmak Yıldızhan, (01.11.2016-04.11.2016), 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi14th International Sport Sciences Congress, 2016

"Spor Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik DüzeyleriThe Levels Of Organizational Silences Of The Central OrganizationOf Department Of Sports Services", İnci Seçkin Ağırbaş, Yasemin Çakmak Yıldızhan, (30.10.2018-03.11.2013), 16th International Sport Sciences Congress, 2013

"Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatinda Görev Yapan İş GörenlerinYönetim Biçimleri Algıları İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki“The Relation Between Motivation Levels And ManagementManners Of Wage Earners Working In Provincial Organization OfSports Services Department”", Yasemin Çakmak Yıldızhan, İnci Seçkin Ağırbaş, (30.10.2018-04.11.2018), 16th International Sport Sciences Congress, 2018

"Yönetim Bilim", Önlisans, Türkçe, 3

"Kişisel Gelişim ve Motivasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Tarım Ekonomisi", Önlisans, Türkçe, 3

"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2

"Kamu Personel Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Kooperatiflerde Yönetim ve Organizasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"İnsan Kaynakları Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Kamu Personel Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Yönetim Bilimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 3

"Ulaştırma Mevzuatı", Önlisans, Türkçe, 3

"Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Tıbbi Dokümantasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki Yazışmalar", Önlisans, Türkçe, 2

"Büro Yönetimi ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Davranış Bilimleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Emlak Pazarlama Yöntemleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Performans Değerleme ve Ücret Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Yönetim ve Organzasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"Çağdaş Yönetim Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Sigorta İşletmeciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Mesleki Yazışma Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 2

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Müşteri İlişkileri Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Örgütsel Davranış", Önlisans, Türkçe, 3

"Erzincan Üniversitesi", Öğretim Görevlisi (31. Made ile Ders Görevlendirmesi), 2013-2015, Diğer

"Fen Bilimleri Enstitüsü", ÖZEL KALEM, 2008-2010, Kamu

"Çağ Otomotiv", Sigorta Sorumlusu, 2007-2008, Ticari (özel)

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2019 - 2019 Doktora Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Spor Yönetimi (dr), Atatürk Üniversitesi
2016 Öğretim Görevlisi Demirözü Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2018 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (yl) (tezli) (atatürk Üniv. Ortak), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
2013 - 2014 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezsiz) (uzaktan Öğretim), Atatürk Üniversitesi
2008 - 2010 Lisans İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Anadolu Üniversitesi
2002 - 2008 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi