Lecturer Furkan Erdoğmuş

"Mesleki ve Teknik Eğitimin Yükseköğretim Bağlamında Kalite ve Verimliliği: Türkiye’de Meslek Yüksekokulları Üzerine Bir İnceleme", Furkan Erdoğmuş, (31.01.2018-03.02.2018), Usbik 2018 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018

"Türkiye‟de Sivil Toplumun Demokratikleşmesi Bağlamında Sendikaların Rolü: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir İnceleme", Furkan Erdoğmuş, (30.01.2019-02.02.2019), Usbik 2019, 2019

"Index Construction via Maximum Drawdown Risk Measure: An Applicationfor Morgan Stanley Capital Emerging Markets Index", Habib Küçükşahin, Göksal Selahatdin Kelten, Furkan Erdoğmuş, Bilal Göde, (27.10.2017-28.10.2017), 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2017

"Yerel Kamu Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Bilgi Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 3

"İdari Yagı", Önlisans, Türkçe, 2

"Kamu Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 2

"Siyaset Bilimi", Önlisans, Türkçe, 3

"iş Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3

"Çağdaş Siyasal Akımlar", Önlisans, Türkçe, 3

"Türkiye’xxnin Toplumsal Yapısı", Önlisans, Türkçe, 3

"Kamu Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 3

"Türkiye'nin Toplumsal Yapısı", Önlisans, Türkçe, 3

"Mikro Ekonomi", Önlisans, Türkçe, 3

"iş Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Yerel Kamu Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Bölüm Bşk."

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2016 Öğretim Görevlisi Demirözü Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (dr), Pamukkale Üniversitesi
2011 - 2015 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (yl) (tezli), Pamukkale Üniversitesi
2007 - 2011 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Pamukkale Üniversitesi