"Bölüm Bşk."
Burçin Öz
Managements
"İnsan Hakları Hukuku", Lisans, Türkçe, 4
Burçin Öz
Lesson
"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 3
Burçin Öz
Lesson
"Hukuka Giriş", Önlisans, Türkçe, 4
Burçin Öz
Lesson
"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 4
Burçin Öz
Lesson
"Verginin Konusunun Seçiminde Optimalite Ve Meşruiyet Sorunu: Teorik Ve Tarihsel Süreçte Vergilemede Yaşanan Değişim", Burçin öz, (05.09.2019-08.09.2019), İksad – IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019
Burçin Öz
Poster
"Vergi Tekniği: Avantaj ve Dezavantajlarıyla Vergi Tarife Çeşitleri", Burçin öz, (05.09.2019-08.09.2019), İksad – IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019
Burçin Öz
Poster
"Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde vergi mahremiyetinin değerlendirilmesi", Burçin öz, Hatice Yurtsever, Electronic Journal of Vocational Colleges, 2012
Burçin Öz
Article
"Vergi İcra Hukukunda Haciz ve Elektronik Haciz Uygulamaları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Hatice Yurtsever, Burçin öz, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014
Burçin Öz
Article
"Gelir ve Kurumlar Vergisinin Tasarruflar Üzerindeki Etkisi", Burçin öz, Euroasıa Journal of Socıal Scıences Humanıtıes, 2019
Burçin Öz
Article
More Result