"The Best Paper/ Researcher Award", Strategic Researches Academy Strategic Researches Academic Publishing, Diğer, Türkiye
Tuba Bilgin
Prize
"The Relationship between Military Expenditures and Economic Growth An Application on Turkey andUSA Askeri Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye ve ABD Örneği", Özge Korkmaz, Tuba Bilgin, (01.02.2016-03.02.2016), International Conference on Economics (econworld), 2016
Tuba Bilgin
Poster
"İki Kutuplu Dünya Düzeni ve Sovyetler Birliği Ekonomisi", Sinem Çelik, Tuba Bilgin, (28.04.2018-01.05.2018), Iıı. Ines International Education And Social Science Congress, 2018
Tuba Bilgin
Poster
"Petrol Fiyatlarının İmalat Sanayi İstihdamı Üzerindeki Etkisi: Amerika Birleşik Devletleri Üzerine Bir Uygulama", Özge Korkmaz, Tuba Bilgin, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Tuba Bilgin
Poster
"Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 2002-2015 Dönemi İçin Türkiye Üzerine Bir Uygulama", Cabir Çelik, Tuba Bilgin, (14.10.2016-16.10.2016), International Conference of Strategic Research in Social Science And Education (ıcosresse 2016), 2016
Tuba Bilgin
Poster
"Petrol Fiyatları ve Reel Döviz Kurunun İhracat Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği", Özge Korkmaz, Tuba Bilgin, (12.05.2017-14.05.2017), 6th ​ınternational Conference of Strategic Research in Social Science And Education 2017, 2017
Tuba Bilgin
Poster
"Hollanda Hastalığı OPEC Ülkeleri İçin Geçerli Midir?", Özge Korkmaz, Tuba Bilgin, Cabir Çelik, (13.10.2017-15.10.2017), 7th Internatıonal Conference of Strategıc Research on Socıal Scıence And Educatıon (ıcosresse), 2017
Tuba Bilgin
Poster
"Uçak Krizinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Dış Ticaret Verileriyle Değerlendirilmesi", Tuba Bilgin, Cabir Çelik, (14.10.2016-16.10.2016), International Conference of Strategic Research in Social Science And Education (ıcosresse 2016), 2016
Tuba Bilgin
Poster
"The Bubbles in Turkish Liras/Dollar Exchange Rate and the Effects of Political and Country Risks: New Evidence from Sequential ADF Tests", Özge Korkmaz, Tuba Bilgin, Elif Erer, Deniz Erer, (27.10.2017-28.10.2017), 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 2017, 2017
Tuba Bilgin
Poster
"Askeri Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Karşılaştırmalı Analizi", Özge Korkmaz, Tuba Bilgin, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemler Dergisi, 2017
Tuba Bilgin
Article
More Result