"Aneuploidy findings on two different pregnancy loss materials from the same mother", İlay Buran, Mustafa Ertan ay, Özlem İzci ay, Ümit Karakaş, Damla Yüksel Balım, Talat Umut Kutlu Dilek, Mehmet Emin Erdal, Gurbet Doğru Özdemir, Kenan Çevik, (21.05.2016-24.05.2016), European Human Genetics Conference 2016, 2016
Ümit Karakaş
Poster
"Hemoglobin Switching Related miRNA Expression Level in Sickle Cell Anemia", Ümit Karakaş, Özlem İzci ay, Anıl Tombak, Mustafa Ertan ay, Damla Yüksel Balım, Didem Derici Yıldırım, Mehmet Emin Erdal, (16.05.2019-18.05.2019), Internatıonal Molecular Medıcıne Symposıum, 2019
Ümit Karakaş
Poster
"INVESTIGATION OF EXPRESSION LEVELS OF BRAIN DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR, NEUROTROPHIN-3 AND NEUROTROPHIN-4 IN PATIENT WITH MAJOR DEPRESSION", Damla Yüksel Balım, Özlem İzci ay, Ümit Karakaş, Mustafa Ertan ay, Ayşe Nur İnci Kenar, Didem Derici Yıldırım, Mehmet Emin Erdal, (14.08.2017-16.09.2017), 3rd Internatıonal Conference on Scıence, Ecology And Technology (ıconsete’2017), 2017
Ümit Karakaş
Poster
"Prenatal Tanıda Saptanan De Novo Perisentrik İnversiyon 6 Olgusu", Ümit Karakaş, Özlem İzci ay, Mustafa Ertan ay, Talat Umut Kutlu Dilek, Mehmet Emin Erdal, Filiz Evşen Çayan, Sevinç Sürer Tekin, Hicran Şenli, Gurbet Doğru Özdemir, (27.10.2011-30.10.2011), Xıı. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011
Ümit Karakaş
Poster
"Prenatal Tanıda Saptanan Perisentrik İnversiyon 12 Olgusu", Mustafa Ertan ay, Özlem İzci ay, Talat Umut Kutlu Dilek, Ümit Karakaş, Mehmet Emin Erdal, Kenan Çevik, Filiz Evşen Çayan, Sevinç Sürer Tekin, Şenli Hicran, Gurbet Doğru Özdemir, (27.10.2011-30.10.2011), Xıı. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011
Ümit Karakaş
Poster
"EVALUATION OF PRENATAL CYTOGENETIC DATA WITH IN SITU CULTURE METHOD", Özlem İzci ay, Mustafa Ertan ay, Ümit Karakaş, Damla Yüksel Balım, Hüseyin Durukan, Didem Derici Yıldırım, Mehmet Emin Erdal, Gurbet Doğru Özdemir, Kenan Çevik, Filiz Evşen Çayan, (11.02.2016-13.02.2016), Gevher Nesibe Tıp Günleri 2016 Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi, 2016
Ümit Karakaş
Poster
"Unique stem cell profile of amniotic fluid cells determined by expression status of pluripotency markers", Özlem İzci ay, Mustafa Ertan ay, Ümit Karakaş, Hüseyin Durukan, Mehmet Emin Erdal, Ezgi Çokaklı, Murat Çokaklı, (12.04.2019-14.04.2019), 3. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 2019
Ümit Karakaş
Poster
"152 Gebelik Kaybı Materyali Sitogenetik Analizinin Retrospektif Değerlendirmesi", Mustafa Ertan ay, Özlem İzci ay, Ümit Karakaş, Damla Yüksel Balım, Fatma Söylemez, Hüseyin Durukan, Mehmet Emin Erdal, Gurbet Doğru Özdemir, Kenan Çevik, (26.04.2019-27.04.2019), 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2019
Ümit Karakaş
Poster
"“in Situ Kültür Yöntemi” ile Mersin İlinde, 4733 Amniyosentez Materyalinin Sitogenetik Olarak Değerlendirilmesi", Özlem İzci ay, Mustafa Ertan ay, Ümit Karakaş, Damla Yüksel Balım, Hüseyin Durukan, Mehmet Emin Erdal, Kenan Çevik, Gurbet Doğru Özdemir, Sevinç Sürer Tekin, (26.04.2019-27.04.2019), 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019
Ümit Karakaş
Poster
"Primer Myelofibrozis Polisitemia Vera ve Esansiyel Trombositoz Hastalarında Kantitatif Real Time PCR deltadeltaCT Comparative CT Metoduyla miRNA Ekspresyon Analizi", Özlem İzci ay, Anıl Tombak, Fatma Söylemez, Ümit Karakaş, Didem Derici Yıldırım, Şenay Görücü Yılmaz, Eyüp Naci Tiftik, Mehmet Emin Erdal, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Supplement, 2011
Ümit Karakaş
Article
More Result