"Meb", Öğretmenlik, 1980-1992, Diğer
Abdulkadir Yılmaz
Other
"Bölüm Bşk."
Abdulkadir Yılmaz
Managements
"Enstitü Müdür Yardımcısı"
Abdulkadir Yılmaz
Managements
"Dekan Yardımcısı"
Abdulkadir Yılmaz
Managements
"Enstitü Müdürü"
Abdulkadir Yılmaz
Managements
"Rektör Yardımcısı"
Abdulkadir Yılmaz
Managements
"Bölüm Bşk."
Abdulkadir Yılmaz
Managements
"Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi`nde Bulunan Bazı Tezhibli Yazma Eserlerin Tahlili", Yüksek Lisans, Mukaddes Orhan
Abdulkadir Yılmaz
Counsulting
"Princeton Üniversitesi (amerika) Firestone Kütüphanesi'nde Bulunan Tezhibli Bir Kur'ân-ı Kerîm'in Tahlili", Yüksek Lisans, Hamide Çögenli
Abdulkadir Yılmaz
Counsulting
"Hâlid El-ezherî'nin Şerhu Mukaddimeti'l-âcurrûmiyye Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Yüksek Lisans, Lütfi Özbey
Abdulkadir Yılmaz
Counsulting
More Result