"Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar", Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz, LAP LAMBERT Academic Publishing, KALKAN Gürkan, 978-3-330-02517-2, 121-143, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Tuba Bilgin
Book
"PROF. DR. MEHMET OLUÇ EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ", Pazarlama ve Pazarlama araştırmaları Derneği, Diğer, Türkiye
Şerife Kazancı Sunaoğlu
Prize
"Tüketicilerin Otomobil Satın Alma Kararını Etkileyen Kriterler İçin Otomobil Markalarının Algı Skorlarının Belirlenmesi Bir Bulanık Electre Uygulaması", Niray Tunçel, Sedat Belbağ, Mustafa Çimen, Şerife Kazancı Sunaoğlu, (10.06.2015-13.06.2015), 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2015
Şerife Kazancı Sunaoğlu
Poster
"Statistical Tests Differences in Data Preparation for TheRespondents’Demographics", Bahtişen Kavak, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Neslişah Özdemir, (27.04.2017-29.04.2017), 3rd International Conference on Social Sciences And Education Research, 2017
Şerife Kazancı Sunaoğlu
Poster
"Attitude toward Social Media Marketing and Being Effected By Social Media A Study of the Effect of Social Media Marketing on Online Purchase Behavior", Pınar Başgöze, Şerife Kazancı Sunaoğlu, (06.04.2014-07.04.2014), Vienna 2014, 2014
Şerife Kazancı Sunaoğlu
Poster
"Türkiye’deki Yabancı Menşeli ÜniversiteTercihinde Kişisel ve Bölgeye Yönelik Faktörlerin Rolü", Bahtişen Kavak, Öznur Özkan Tektaş, Niray Tunçel, Şerife Kazancı Sunaoğlu, (27.06.2018-29.06.2018), 23. Pazarlama Kongresi, 2018
Şerife Kazancı Sunaoğlu
Poster
"A Literature Review on Brand in between 2010 2015", Bahtişen Kavak, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Elif Tuğba Şahin, Niray Tunçel, (14.10.2015-15.10.2015), 2015 International Conference on Marketing, Business And Trade., 2015
Şerife Kazancı Sunaoğlu
Poster
"Yeniliği Benimseyen KategorilerininBütüncül ve Analitik Düşünme Açısından Farklılıkları Akıllı Telefonlar İçin Bir İnceleme", Bahtişen Kavak, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Neslişah Özdemir, (06.10.2016-08.10.2016), 21. Pazarlama Kongresi, 2016
Şerife Kazancı Sunaoğlu
Poster
"TÜRKİYE’DEKİ YABANCI MENŞELİ ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE KİŞİSEL VEBÖLGEYE YÖNELİK FAKTÖRLERİN ROLÜ", Bahtişen Kavak, Niray Tunçel, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Öznur Özkan Tektaş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Şerife Kazancı Sunaoğlu
Article
"Ürün Yerleştirme ve Reklama İlişkin Tutumların Satın Alma Eğilimi ve Marka İmajı Üzerine Etkileri", Pınar Başgöze, Şerife Kazancı Sunaoğlu, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014
Şerife Kazancı Sunaoğlu
Article
More Result