"Bilgisayar Uygulamalı Temel İstatistik", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Eğitim Kriterleri Açısından Türkiye’deki İllerin ARAS Yöntemi ileDeğerlendirilmesi", Ayşe Cansu Gök Kısa, Pelin Çelik, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Pelin Çelik
Poster
"FUZZY AHP FUZZY PROMETHEE APPROACH IN EVALUATION OF E SERVICE QUALITY CASE OF AIRLINE WEB SITES", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, (02.08.2015-07.08.2015), International Conference on Multiple Criteria Decision Making, 2015
Pelin Çelik
Poster
"Proje Başarısına Etki Eden Kritik Faktörlerin Bulanık DEMATEL Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Pelin Çelik
Poster
"Yeşil Tedarikçilerin Bulanik Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman (14.10.2015-16.10.2015), Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2015
Pelin Çelik
Poster
"Turistik Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecesinin Belirlenmesi Ve En Uygun Destinasyon Seçimi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, (08.05.2014-10.05.2014), İşletmecilik Kongresi, 2014
Pelin Çelik
Poster
"Bütünleşik Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Bulanık Regresyon Yaklaşımı Sanal Mağaza Tasarımı Örneği", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, (12.10.2016-14.10.2016), Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016
Pelin Çelik
Poster
"Gsm Operatörü Hizmet Kalitesinin Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, (27.09.2012-19.09.2012), Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2012
Pelin Çelik
Poster
"Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı İle Projelerde Karmaşıklığa Neden Olan Faktörlerin Önem Derecesinin Belirlenmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, Global Journal of Economics And Business Studies, 2013
Pelin Çelik
Article
"ELECTRE I VE PROMETHEE YÖNTEMLERİ İLE GSM OPERATÖRLERİNİN HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2014
Pelin Çelik
Article
More Result