"Bilgisayar Uygulamalı Temel İstatistik", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Çağdaş Yönetim Yaklaşımları", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Kurumsal Kaynak Planlama", Lisans, Türkçe, 6
Pelin Çelik
Lesson
"Tarım İşletmelerinde Üretim Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Eğitim Kriterleri Açısından Türkiye’deki İllerin ARAS Yöntemi ileDeğerlendirilmesi", Ayşe Cansu Gök Kısa, Pelin Çelik, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Pelin Çelik
Poster
"FUZZY AHP FUZZY PROMETHEE APPROACH IN EVALUATION OF E SERVICE QUALITY CASE OF AIRLINE WEB SITES", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, (02.08.2015-07.08.2015), International Conference on Multiple Criteria Decision Making, 2015
Pelin Çelik
Poster
"Proje Başarısına Etki Eden Kritik Faktörlerin Bulanık DEMATEL Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Pelin Çelik
Poster
"Yeşil Tedarikçilerin Bulanik Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman (14.10.2015-16.10.2015), Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2015
Pelin Çelik
Poster
"Evaluating the Financial Performance with Fuzzy TOPSIS: Case of Paper Products, Printing and Publishing Companies Traded at BIST", Pelin Çelik, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
Pelin Çelik
Poster
More Result