"Milli Eğitim Bakanlığı", Öğretmen, 1998-2019, Kamu
Ayhan Bulut
Other
"Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", Emin Tamer Yenen, Hasan Hüseyin Kılınç, Ayhan Bulut, (22.10.2015), 3.uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (epok-2015)
Ayhan Bulut
Poster
"Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.", Hasan Hüseyin Kılınç, Emin Tamer Yenen, Ayhan Bulut, Zafer Tangülü, (09.04.2018), International Symposium on Human And Social Sciences
Ayhan Bulut
Poster
"Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğrencilerin Görüşleri", Fevzi Dursun, Ayhan Bulut, Emin Tamer Yenen, (13.10.2016), 1.uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-asos Congress
Ayhan Bulut
Poster
"Türkiye ve Şangay Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması.", Emin Tamer Yenen, Şefik Kartal, Ayhan Bulut, (13.10.2016), 1.uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Asos Congres
Ayhan Bulut
Poster
"Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi 2007-2014.", Fevzi Dursun, Ayhan Bulut, Emin Tamer Yenen, (22.10.2015), 3.uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (epok-2015)
Ayhan Bulut
Poster
"Okul Rehberlik Servisine Yönelik Öğrencilerin Görüşleri", Hasan Hüseyin Kılınç, Ayhan Bulut, Emin Tamer Yenen, The Journal of Academic Social Sciences, 2016
Ayhan Bulut
Article
"Türkiye’deki Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi 2007-2014", Fevzi Dursun, Ayhan Bulut, Emin Tamer Yenen, Social Sciences Studies, 2016
Ayhan Bulut
Article
"Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen ve Veli Etkileşimi Üzerine Bir Çalışma", Hasan Hüseyin Kılınç, Ayhan Bulut, Emin Tamer Yenen, Route Educational And Social Science Journal, 2016
Ayhan Bulut
Article
"Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", Emin Tamer Yenen, Hasan Hüseyin Kılınç, Ayhan Bulut, Social Sciences Studies, 2016
Ayhan Bulut
Article
More Result