Akademik Personel Görevlendirme Formu Yolluksuz.docx
Akademik Personel Görevlendirme Formu.docx
Bayburt Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Okul Uygulamaları Elkitabı
gorev-suresi-uzatma-formu-ogrgor-arsgor-okutman-uzman(1).doc
gorev-suresi-uzatma-formu-yardimci-docenrt.docx
İdari Personel İzin Formu
Kayıt Dondurma Formu
Mazeret Sınavı Formu
Muafiyet Dilekçesi 
Not Düzeltme Formu 
oyp-6-aylik-kefalet-senedi.doc
Personel Görevlendirme Formu.docx
ucret-formu.xlsx