Araştırma Merkezi Müdürü دكتور جامعى Osman Gündüz

Fakülte Sekreteri Beşir Demir