إدارة

Yüksekokul Müdürü طبيب معلم Ümit Girgel

Yüksekokul Müdür Yardımcısı طبيب معلم Nesrin Ecem Bayram
Yüksekokul Müdür Yardımcısı معلم Arzu Çimen

Yüksekokul Sekreteri Nurullah Tarıkulu