معلم Şenol Kılıçaslan

"SOLOMON ASH UYUMLULUK DENEYİ KAPSAMINDA BİREYLERİN KARAR VERME TARZLARI (TÜRKİY", Fetullah Battal, Şaduman Yıldız, Şenol Kılıçaslan, Ertuğrul Çınar, Journal of Turkish Studies, 2018

"Solomon Ash Uyumluluk Deneyi Ve Bireylerin Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki (Türkiye Örneği)", Fetullah Battal, Şaduman Yıldız, Şenol Kılıçaslan, Ertuğrul Çınar, Journal of Turkish Studies, 2018

"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBARİLİŞKİSİ", Fetullah Battal, Sinan Yazıcı, Ertuğrul Çınar, Şenol Kılıçaslan, Journal of Turkish Studies, 2018

"ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK VE CAM TAVAN SENDROMU İLİŞKİSİ", Fetullah Battal, Sevim Akgül, Hayriye Şengün, Şenol Kılıçaslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

"BAYBURT LOGISTIC VILLAGE, A STUDY ON THE LOGISTIC VILLAGE PERCEPTION OF BAYBURT UNIVERSITY STUDENTS", Şaduman Yıldız, Erdemalp Özden, Fetullah Battal, Şenol Kılıçaslan, Ertuğrul Çınar, Turkısh Studıes, 2017

"Psikolojik Sermaye, Dönüştürücü Liderlik ve Çalışanların YaratıcılığıArasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile AraştırılmasıExploring The Link Between Psychological Capital, TransformationalLeadership And Employee Creativity Using Structural EquationModelling (Sem).", Fetullah Battal, Erdemalp Özden, Şenol Kılıçaslan, The Journal of Socıal Scıences Instıtute, 2017

"Organize Sanayi Bölgesinin Bayburt’xxun Kentsel ve Çevresel Gelişimine Etkisi", Esmeray Alacadağlı, Şenol Kılıçaslan, (20.05.2017-21.05.2017), Asead 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017

"GÖÇ POLİTİKALARININ KAMU GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Esmeray Alacadağlı, Şenol Kılıçaslan, (28.09.2017-30.09.2017), Kaysem 11, 2017

"Göç Politikalarının Kamu Güvenliğine Etkileri Üzerine Bir İnceleme", Esmeray Alacadağlı, Şenol Kılıçaslan, (28.09.2017-30.09.2017), Kamu Yönetimi Sempozyumu (kaysem 11), 2017

"Organize Sanayi Bölgesinin Bayburt’un Kentsel ve Çevresel Gelişimine Etkileri", Esmeray Alacadağlı, Şenol Kılıçaslan, (20.05.2017-21.05.2017), 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (asead), 2017

"FİRMALARIN KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER BİST 30 ÖRNEĞİ", Özge Korkmaz, Şenol Kılıçaslan, (10.08.2016-13.08.2016), Econworld Conference, 2016

"Bilgisayarlı Muhasebe I-ıı", Önlisans, Türkçe, 4

"Maliyet Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 3

"Mesleki Matematik", Önlisans, Türkçe, 1

"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 1

"İnşaat Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 1

"İşletme Becerileri Grup Çalışmları", Önlisans, Türkçe, 1

"Makro İktisat", Önlisans, Türkçe, 1

"Şirketler Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Muhasebe", Önlisans, Türkçe, 1

"Paket Programlar I-ıı", Önlisans, Türkçe, 1

"Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 2

"İktisada Giriş", Önlisans, Türkçe, 3

"Kamu Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 2

"Yönlendirilmiş Çalışmalar I-ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Kamu Maliyesi", Lisans, Türkçe, 3

"Bankacılık İşlemleri", Lisans, Türkçe, 3

"Kamu Maliyesine Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Türkiye İktisat Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Sağlık Ekonomisi", Lisans, Türkçe, 3

"Çalışma Ekonomisi", Lisans, Türkçe, 1

"Maliye Politikası", Lisans, Türkçe, 3

"Türkiye İktisat Tarihi", Lisans, Türkçe, 3

"Finansal Tablolar Analizi", Lisans, Türkçe, 3

"Girişimcilik ve Küçük İşletmeler", Lisans, Türkçe, 3

"Finansal Yönetim ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Saplık Ekonomisi", Lisans, Türkçe, 3

"İktisadi Planlama", Lisans, Türkçe, 3

"İktisada Girişi", Lisans, Türkçe, 3

"Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü"

"Bölüm Bşk."

"Başarı beratı", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Bayburt Üniversitesi Personelinin Eğitilmesi Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 26.04.2017-18.08.2017, 15.000 TÜRK LİRASI

"DEZAVANTAJIMIZ BİZE ENGEL OLMASIN", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 01.11.2016-31.10.2017, 69858, 16 AVRO

"Türkiye’de Kadınların Ev ve İş Hayatındaki Yeri ve Karşılaştığı Sorunlar: Bayburt İline Ait Bir Saha Çalışması", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.05.2017-20.10.2017, 2950 TÜRK LİRASI

"BAYBURT İLİ LOJİSTİK STRATEJİK PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ FİZİBİLİTE PROJESİ", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2016-31.12.2017, 2000 TÜRK LİRASI

"TÜRKİYE’xxDE KADINLARIN EV VE İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR (BAYBURT İLİNE AİT BİR SAHA ÇALIŞMASI)", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2016-31.12.2017, 2950 TÜRK LİRASI

"İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Bayburt Üniversitesi Personelinin Eğitilmesi Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 27.07.2017-02.08.2017, 15000 TÜRK LİRASI

"TEL ÖRGÜ ÜRETİMİNDE KAPASİTE ARTTIRIMI PROJESİ", Yürütücü, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 03.06.2015-03.02.2016, 80000 TÜRK LİRASI

"ASAGI KIRZI KÖYÜ SULAMA KOOPARATIFI ÖRGÜTLÜ VE BILINÇLI TARIMA GEÇIYOR", Yürütücü, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 06.06.2015-06.04.2016, 221012 TÜRK LİRASI

"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIYAFET TASARIMI", Danışman, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 15.10.2015-15.07.2016, 145000 TÜRK LİRASI

"GÜMÜŞ ELLERLE PARLIYOR", Danışman, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 14.10.2015-13.08.2016, 123750 TÜRK LİRASI

"ENGELSİZ YAŞAM İÇİN EL ELE", Danışman, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 14.10.2015-13.10.2016, 162800 TÜRK LİRASI

"Bayburt un Kabuğunu Kıran İncileri", Yürütücü, Bayburt Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 01.11.2015-31.10.2016, 180439, 58 AVRO

"YÖNETİM VE SEKRETERLİK KURSU", Eğitmen, , Avrupa Birliği, Tamamlandı

"UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ", Eğitmen, Bayburt Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 10.12.2016-13.12.2016, 10000 TÜRK LİRASI

"YEREL İŞLETMELERE MUHASEBE ELEMANI YETİŞTİRME PROJESİ II", Eğitmen, , Diğer, Tamamlandı

"YEREL İŞLETMELERE MUHASEBE ELEMANI YETİŞTİRME PROJESİ I", Eğitmen, , Diğer, Tamamlandı, 86000 TÜRK LİRASI

"ÜRETEN KADINLAR", Eğitmen, , Diğer, Tamamlandı, 85000 TÜRK LİRASI

"YEREL İŞLETMELERE NİTELİKLİ MUHASEBE ELEMAN YETİŞTİRME PROJESİ", Eğitmen, , Avrupa Birliği, Tamamlandı, 250000 TÜRK LİRASI

"YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MUHASEBE PAZARLAMA VE SATIŞ ELEMANLIĞI EĞİTİM PROJESİ", Eğitmen, , Avrupa Birliği, Tamamlandı, 185000 AVRO

"Aydıntepe Turizmine Kadın Eli", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 17.08.2018-17.08.2019, 342000 TÜRK LİRASI

"”AYDINTEPE TURİZMİNE KADIN ELİ KURSU”", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 05.11.2018-07.10.2019, 300.000 TÜRK LİRASI

"AYDINTEPE TURİZMNE KADIN ELİ", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 17.09.2018-17.09.2019, 342000 TÜRK LİRASI

"Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinin Eğitime Devam, Mezuniyet, İstihdam Durumu ve Aldıkları Eğitimin İş Yaşamına Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.01.2018-22.08.2018, 4000 TÜRK LİRASI

"’xx’xxAYDINTEPE TURİZMİNE KADIN ELİ ’xx’xxBAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE AYDINTEPE KAYMAKAMLIĞI", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 17.09.2018-17.09.2019, 342000 TÜRK LİRASI

"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİNİ İNCELEME: (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ )", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.05.2018-17.12.2018, 3586 TÜRK LİRASI

"SOLOMON ASH’xxIN UYUM DENEYİNİN TÜRKİYE UYARLAMASI (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)", Araştırma Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.05.2018-17.12.2018, 1200 TÜRK LİRASI

يتم توفير المعلومات الذاتية استئناف على صفحة الملف الشخصي من قبل يوكسيس. YÖKSİS
2018 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2017 Öğretim Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri (dr), Atatürk Üniversitesi
2008 - 2013 Öğretim Görevlisi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi
2007 - 2010 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezli), Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2003 - 2008 Öğretim Görevlisi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Muhasebe PR., Karadeniz Teknik Üniversitesi
1998 - 2003 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Uludağ Üniversitesi